దఫా కర్ సాహిత్యం – హీరోపంతి 2 | AR రెహమాన్

By షిర్లీ హోవార్త్

దఫా కర్ సాహిత్యం: బాలీవుడ్ చిత్రం "హీరోపంతి 2" నుండి, ఈ చిత్రానికి అహ్మద్ ఖాన్ దర్శకత్వం వహించారు. AR రెహమాన్ మరియు హీరాల్ విరాడియా పాడింది బాలీవుడ్ పాట “దఫా కర్”, AR రెహమాన్ సంగీతం సమకూర్చగా, పాట సాహిత్యాన్ని మెహబూబ్ రాశారు. పాట వీడియోలో టైగర్ ష్రాఫ్, తారా సుతారియా & నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ నటించారు.

ఈ పాట T-సిరీస్ తరపున 2022లో విడుదలైంది.

పాట పేరు: దఫా కర్

గాయకుడు: AR రెహమాన్, హిరాల్ విరాడియా

సాహిత్యం: మెహబూబ్

కూర్చబడింది: ఎ.ఆర్ రెహమాన్

సినిమా/ఆల్బమ్: హీరోపంటీ 2

పొడవు: 2:17

విడుదల: 2022

లేబుల్: T-Series

దఫా కర్ సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

దఫా కర్ సాహిత్యం – హీరోపంతి 2

దఫా కర్ దఫా కర్
సౌ దఫా కర్
దఫా కర్ సౌ దఫా కర్
దఫా కర్

దిల్ జో బోలే సౌ దఫా కర్
కోయి నా మానే దఫా కర్
దిల్ జో బోలే సౌ దఫా కర్
కోయి నా మానే దఫా కర్

ఇష్క్ మొహబ్బత్ సౌ దఫా కర్
జలతీ హై దునియా దఫా కర్

తు దిల్ కి బాజీ లగా కర్
జ జీత్ కా జష్న్ మన కర్
తు దిల్ కి బాజీ లగా కర్
జ జీత్ కా జష్న్ మన కర్

తు ఫతే కర్
తు ఫతే కర్
సౌ దఫా కర్
సౌ దఫా కర్

కర్ దఫా కర్
దఫా కర్ దఫా కర్
సౌ దఫా కర్ దఫా కర్
సౌ దఫా కర్ దఫా కర్
దఫా కర్ దఫా కర్ యో

మరో సారి!

హో యారోన్ సే తు వాఫా కర్
దుష్మన్ సే తు జఫా కర్
ఝూథోన్ సే తు దగా కర్
సచ్చోన్ సే తు సులాహ్ కర్

యారోన్ సే తు వాఫా కర్
దుష్మన్ సే తు జఫా కర్
సచ్చోన్ సే తు సులాహ్ కర్

జీనే కా యాహీ ఏక్ అందాజ్ హై
జో దిల్ మే హై హోంతోన్ పే
వో బాత్ హై

ఓహ్ మేరే ఓ మేరే ఓ సోహ్నియా
నానా రే నానా రే నానా రే నా
హై రంగీన్ తూ ఆవారా భీ తు
దిల్ పే తు మొహబ్బత్ కా తడ్కా లగా

ఓహ్ మేరే ఓ మేరే ఓ సోహ్నియా
నానా రే నానా రే నానా రే నా
హై రంగీన్ తూ ఆవారా భీ తు
దిల్ పే తు మొహబ్బత్ కా భీ తడ్కా లగా

దిల్ జో బోలే సౌ దఫా కర్
కోయి నా మానే
ఇష్క్ మొహబ్బత్ సౌ దఫా కర్
జలతీ హై దునియా దఫా కర్

తు దిల్ కి బాజీ లగా కర్
జ జీత్ కా జష్న్ మన కర్
తు దిల్ కి బాజీ లగా కర్
జ జీత్ కా జష్న్ మన కర్

తు ఫతే కర్
తు ఫతే కర్
సౌ దఫా కర్
సౌ దఫా కర్

దఫా కర్ దఫా కర్
దఫా కర్ దఫా కర్
సౌ దఫా కర్ దఫా కర్

సాంగ్ తబా సాహిత్యం – హీరోపంతి | బాలీవుడ్ సాంగ్

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు