ఫనా కర్ లో లిరిక్స్ – స్టార్ ఫిష్ 2023 | అరిజిత్ సింగ్

By ఎలైస్ మాంటెమేయర్

ఫనా కర్ లో లిరిక్స్. ఈ బాలీవుడ్ పాట "స్టార్ ఫిష్" చిత్రం నుండి "ఫనా కర్ లో". పాడారు అరిజిత్ సింగ్. OAFF, ​​సవేరా సంగీతాన్ని అందించగా, ఫనా కర్ లో పాటను అంకుర్ తివారీ రాశారు. ఈ చిత్రానికి అఖిలేష్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు.

పాట పేరు: ఫనా కర్ లో

గాయకుడు: అరిజిత్ సింగ్

సాహిత్యం: అంకుర్ తివారీ

కూర్చబడింది: OAFF, ​​సవేరా

సినిమా/ఆల్బమ్: స్టార్ ఫిష్

పొడవు: 3:08

విడుదల: 2023

లేబుల్: T-Series

ఫనా కర్ లో లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్

ఫనా కర్ లో లిరిక్స్ – స్టార్ ఫిష్

ఛోడో జానే భీ దో నా
ఐసీ భీ క్యా జిద్ యహాన్

హై సామ్నే జమానా
దూబో ఖుద్ కో రోకో నా
పుకారే యే జహాన్
పుకారే యే జహాన్

తబాహ్ కర్ లో
ఖుద్ కో తుమ్ ఫనా కర్ లో
బిన్ సోచే యే గునాహ్ కర్ లో
ఖుద్ కో తుమ్ ఫనా కర్ లో
ఫనా కర్ లో

తబాహ్ కర్ లో
ఖుద్ కో తుమ్ ఫనా కర్ లో
బిన్ సోచే యే గునాహ్ కర్ లో
ఖుద్ కో తుమ్ ఫనా కర్ లో
ఫనా కర్ లో

ఛోడో ధుంధో న వజః
ఇంతేజార్ మే తేరే
ఖడే హమ్ యహాన్

హో హో.. బోలో బోలో తుమ్ కహాన్
బులయే యే జహాన్
కబ్ సే హై హమ్ జుడా

తబాహ్ కర్ లో
ఖుద్ కో తుమ్ ఫనా కర్ లో
బిన్ సోచే యే గునాహ్ కర్ లో
ఖుద్ కో తుమ్ ఫనా కర్ లో
ఫనా కర్ లో

తబాహ్ కర్ లో
ఖుద్ కో తుమ్ ఫనా కర్ లో
బిన్ సోచే యే గునాహ్ కర్ లో
ఖుద్ కో తుమ్ ఫనా కర్ లో
ఫనా కర్ లో

తబాహ్ కర్ లో
ఖుద్ కో తుమ్ ఫనా కర్ లో
బిన్ సోచే యే గునాహ్ కర్ లో
యే గునాహ్ కర్ లో

ఇదిగో మరో హిందీ సాంగ్ పూర్ణవీరం సాహిత్యం – ఘూమర్ (2023)| అమిత్ త్రివేది

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు