అమ్మీ విర్క్ చేత హ్యాపీనెస్ లిరిక్స్ | రోనీ | తాజా పంజాబీ పాటలు 2024

By నయీఫ్ షకూర్

సంతోషం సాహిత్యం: తాజా పంజాబీ పాట "హ్యాపీనెస్" ఈ సరికొత్త పాట పాడింది అమీ విర్క్. దిల్మాన్ సంగీతాన్ని నిర్మించగా, హ్యాపీనెస్ పాటను రోనీ అజ్నాలి & గిల్ మాచ్రాయ్ రాశారు. ఈ సాంగ్ వీడియోకి హ్యారీ సింగ్ మరియు ప్రీత్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ తాజా పాటలో గుంగున్ బక్షి మరియు అమ్మీ విర్క్ ఉన్నారు.

ఈ పాట అమ్మీ విర్క్ తరపున 2024లో విడుదలైంది.

పాట పేరు: హ్యాపీనెస్

గాయకుడు: అమీ విర్క్

సాహిత్యం: రోనీ అజ్నాలి & గిల్ మచ్రాయ్

కూర్చబడింది: రోనీ అజ్నాలి & గిల్ మచ్రాయ్

సినిమా/ఆల్బమ్: -

వీడియో పొడవు: 3:13

విడుదల: 2024

లేబుల్: అమీ విర్క్

హ్యాపీనెస్ లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్

హ్యాపీనెస్ లిరిక్స్ - అమ్మీ విర్క్

కహ్టన్ ఫుల్లన్ ఉట్టే
రెహండీ ఏ సవార్ గోరియే
పూర్తి లైందా ఏ నజారే
తేరా యార్ గోరియే

కహ్టన్ ఫుల్లన్ ఉట్టే
రెహండీ ఏ సవార్ గోరియే
పూర్తి లైందా ఏ నజారే
తేరా యార్ గోరియే

మాంసం ముర్గే దా బికనేరి భుజియా
తే నాల్ ఖట్టా ఆచార్ చల్దా

లై లి బాటిల్ తూ బారీ ఖిడ్కా కే
ని తేకే ఉత్తే ఉధార్ చల్దా
బాకీ ఛెహ్ దిన్ గింటి నా కోయీ
ని పౌవా వీర్ వార్ చల్దా

లై లి బాటిల్ తూ బారీ ఖిడ్కా కే
ని తేకే ఉత్తే ఉధార్ చల్దా హాన్

2 పెగ్ లా కే బందా
బన్ జాండా మోర్ ని
లగ్డా ని పాల ఫేర్
చాద్ జాండీ లోర్హ్ ని

తీజా పెగ్ గోరేయన్
హతన్ నాల్ తు పియా దే
ఫేర్ భవేయిన్ జట్ ను
గద్దె దే నాల్ జోడ్ లాయీ

ఫీమ్ ద నా భుక్కి
మెయిన్ దారు డి కధ'డ ధుక్కీ
భవేఁ పేటి రఖ సిర్హానే
బాటిల్ Ik Na Chhad'da Sukki

బంద నిమిషం విచ్ హోజే ఘోడే వర్గా
జో సాలన్ టన్ బిమార్ చల్దా

లై లి బాటిల్ తూ బారీ ఖిడ్కా కే
ని తేకే ఉత్తే ఉధార్ చల్దా
బాకీ ఛెహ్ దిన్ గింటి నా కోయీ
ని పౌవా వీర్ వార్ చల్దా

లై లి బాటిల్ తూ బారీ ఖిడ్కా కే
ని తేకే ఉత్తే ఉధార్ చల్దా హాన్

జే మైన్ వైద్ హుండా
కర్దా ఎలాజ్ గోరియే
గ్లూకోజ్ రాహి చాదద
షరాబ్ గోరియే

ఓహ్డే ఘర్ ది కడ్డీ దే
టీకే చార్ థోక్ దా
హుందా జిహ్దే జిహ్దే బందా
తాజాబ్ గోరియే

చక్వాన్ జేహ గాన లౌనా మైం
Ik Latt Te Bhangra Pauna
Ohde Daang మెయిన్ Aape Chhaddun
జిన్నే DJ బ్యాండ్ క్రౌనా

టైట్ హోక్ ​​Vi
నా డిగ్గే గిల్ రోనీ
నీ మద్కన్ నల్ యార్ చల్దా

లై లి బాటిల్ తూ బారీ ఖిడ్కా కే
ని తేకే ఉత్తే ఉధార్ చల్దా
బాకీ ఛెహ్ దిన్ గింటి నా కోయీ
ని పౌవా వీర్ వార్ చల్దా

లై లి బాటిల్ తూ బారీ ఖిడ్కా కే
ని తేకే ఉత్తే ఉధార్ చల్దా ఆ ఆ..

ఇక్కడ లేటెస్ట్ పంజాబీ పాట ఆన్ మీలో లిరిక్స్ – గులాబ్ సిద్ధు | తాజా పంజాబీ పాట 2024

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు