జీనా సిఖాయ సాహిత్యం – కుచ్ ఖట్టా హో జాయ్ | గురు రంధవా

By రోండా E. గోవర్

జీనా సిఖాయ సాహిత్యం: తాజా బాలీవుడ్ సాంగ్ 'జీన శిఖయా' పాడింది గురు రంధవా మరియు పరంపర టాండన్ కుచ్ ఖట్టా హో జాయ్ చిత్రం నుండి. ఈ సరికొత్త పాట జీనా సిఖాయా సాహిత్యాన్ని గురు రంధవా రాశారు, సంగీతాన్ని సచేత్-పరంపర స్వరపరిచారు. ఇది T-సిరీస్ ద్వారా 2024లో విడుదలైంది.

ఈ చిత్రంలో గురు రంధవా మరియు సాయి ఎం మంజ్రేకర్ నటించారు. ఈ చిత్రానికి జి.అశోక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

గాయకులు: గురు రంధవా మరియు పరంపర టాండన్

సాహిత్యం: గురు రంధవా

కూర్చబడింది: సంచి- పరంపర

సినిమా/ఆల్బమ్: కుచ్ ఖట్టా హో జే

పొడవు: 2:21

విడుదల: 2024

లేబుల్: T-Series

జీనా సిఖాయ సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

జీనా సిఖాయా సాహిత్యం - కుచ్ ఖట్టా హో జాయ్

హాఁ తు మైను చురయా కోయీ
తేరే జైసా చోర్ నహీ
తూ మైను చురయా కోయీ
తేరే జైసా చోర్ నహీ

మేరే జైసే లఖోన్ హోంగే
తేరే జైసా హోర్ నహీ

తు మైను జీన సిఖాయా
తాన్ మైను జీనా ఆయా
ఇష్క్ జిష్మోన్ సే ఊపర్
యే తూనే హై సంఝయా

తు మైను జీన సిఖాయా
తాన్ మైను జీనా ఆయా
ఇష్క్ జిస్మోన్ సే ఉపర్
యే తూనే హై సంఝయా

మార్ జవాన్ బాద్ తేరే మెయిన్
ఐన్నా కమ్జోర్ నహీ
మేరే జైసే లఖోన్ హోంగే
తేరే జైసా హోర్ నహ్హీ

తేరే ముఖ్దే తే హై
అంఖ్ మేరీ రెహండి ఏ
తు సోహ్నా జగ్ టన్
ఇక్కో గాల్ కెహెండి ఏ

తేరే నామ్ దియాన్ మైన్ తాన్
పా లైయన్ వాలియన్
హతన్ ఉత్తే రఖ్ మేరే
హత్ మహియా

మైన్ తైను ఛద్ కే నా జవాన్
ప్రధాన పూర ఇష్క్ నిభవన్
నామ్ నాల్ అప్నే మైన్ తాన్
నామ్ తేరా లిఖ్వావన్

మైన్ తైను ఛద్ కే నా జవాన్
ప్రధాన పూర ఇష్క్ నిభవన్
నామ్ నాల్ అప్నే మైన్ తాన్
నామ్ తేరా లిఖ్వావన్

తేరే శివ మైను కోయి బన్ లే
ఐసి కోయీ దోర్ నహీ
మేరే జైసే లఖోన్ హోంగే
తేరే జైసా హోర్ నహీ

హాఁ తు మైను చురయా కోయీ
తేరే జైసా చోర్ నహీ
తూ మైను చురయా కోయీ
తేరే జైసా చోర్ నహ్హీ

మేరే జైసే లఖోన్ హోంగే
తేరే జైసా హోర్ నహీ

ఇదిగో మరో బాలీవుడ్ సాంగ్ తుమ్ సే సాహిత్యం – షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్ | సచిన్-జిగర్ | 2024

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు