కమరియా సాహిత్యం – స్త్రీ (2018) | నోరా ఫతేహి

By తులసి మహాబీర్

కమరియా సాహిత్యం "స్త్రీ" చిత్రం నుండి నోరా ఫతేహి, ఇది బాలీవుడ్ సాంగ్ పాడింది ఆస్తా గిల్, సచిన్ సంఘ్వి, జిగర్ సారయ్య & దివ్య కుమార్. సచిన్-జిగర్ దీనికి సంగీతం అందించారు మరియు వాయు సాహిత్యం రాశారు.

ఆర్టిస్ట్స్: ఆస్తా గిల్, సచిన్ సంఘ్వి, జిగర్ సారయ్య & దివ్య కుమార్

సాహిత్యం: వాయు

స్వరపరచిన: సచిన్-జిగర్

సినిమా/ఆల్బమ్: Stree

పొడవు: 3: 02

విడుదల: 2018

లేబుల్: T-సిరీస్

కమరియా సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్ షాట్

కమరియా సాహిత్యం – స్త్రీ

హో సీలీ పీలీ పా కే ఓ బలం
తోడ్ దే భారం
చోడ్ దే ఘబ్రానా

బజాయే తు యే డోర్ సే హార్న్ క్యా?

దిల్ కే సారే బటన్ ఖోల్ దే
ఖుల్ కే బోల్ దే
సెహ్మే రహియో నా

బటా దే తేరా ఆజ్ హై ప్లాన్ క్యా?

ఆజ్ బిజిలీ భీ గీర్వానీ హై
ఫైర్ భీ లగ్వానీ హై

జో తు ఆకే బేబీ హమ్రే సాథ్ మా
అఆ ఆ ఆ కే
కమరియా
హిలా దే హిలా దే హిలా దే హిలా దే
హిలా డి హిలా డి నజారియా
హిలా దే హిలా దే హిలా దే హిలా దే
హిల దే హిల దే కమరియా
హిలా దే హిలా దే హిలా దే హిలా దే
హిలా డి హిలా డి నజారియా
హిలా దే హిలా దే హిలా దే హిలా దే
హిలా డి హిలా దే

హో హయే రే మేరా దిల్ లే లే

హే రే మేరీ జాన్ లే లే
బద్లే మే తూ థోడి సి
హాన్ థోడి సి తో కమరియా హిలా దే
హో హయే రే మేరా దిల్ లై లే
హే రే మేరీ జాన్ లై లే
బద్లే మే తూ థోడి సి హాన్ థోడి సి

కమరియా
హిలా దే హిలా దే హిలా దే హిలా దే
హిలా డి హిలా డి నజారియా
హిలా దే హిలా దే హిలా దే హిలా దే
హిల దే హిల దే కమరియా
హిలా దే హిలా దే హిలా దే హిలా దే
హిలా డి హిలా డి నజారియా
హిలా దే హిలా దే హిలా దే హిలా దే
హిలా డి హిలా దే

సాంగ్ తును తును సాహిత్యం – యమ్లా పగ్లా దీవానా ఫిర్ సే (2018)

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు