ఖుదయా రే సాహిత్యం – మేరే దేశ్ కి ధర్తీ | 2022

By ఆరియా E. జోన్స్

ఖుదయా రే సాహిత్యం: బాలీవుడ్ చిత్రం “మేరే దేశ్ కి ధరి” నుండి, ఈ చిత్రానికి ఫరాజ్ హైదర్ దర్శకత్వం వహించారు. అలీ అస్లాం షా పాడారు బాలీవుడ్ పాట “ఖుదయా రే”, విక్రమ్ మాంట్రోస్ సంగీతం సమకూర్చగా, పాటల సాహిత్యాన్ని అజీమ్ షిరాజీ రాశారు. పాట వీడియోలో దివ్యేందు మరియు అనంత్ విధాత్ నటించారు.

ఈ పాట 2022లో సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా తరపున విడుదలైంది.

పాట పేరు: ఖుదయా రే

గాయకుడు: అలీ అస్లాం షా

సాహిత్యం: అజీమ్ షిరాజీ

కూర్చబడింది: విక్రమ్ మాంట్రోస్

సినిమా/ఆల్బమ్: మేరే దేశ్ కీ ధరి

పొడవు: 2:37

విడుదల: 2022

లేబుల్: సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా

ఖుదయా రే సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్ షాట్

ఖుదయా రే సాహిత్యం – మేరే దేశ్ కీ ధర్తీ

మైం ఖుద్ కో తోడ్ బైతా హూఁ
ముఝే ఖుడ్సే జోడ్ దే యా రబ్
మైం రస్తా భూల్ బైతా హూఁ
కోయి తో మోడ్ దే యా రబ్

పాగ్ పాగ్ హై అంధేరీ గాలియన్ రే
కోయి తార తో చమ్కా దే
హర్ సప్నా గిర్ గిర్ టూతా రే
రబ్ జీనా తో సిఖ్లా దే

ఖుదయా రే
ఖుదయా రే

ఇత్నే సీతమ్ నా కర్ జిందగీ
హామ్ కహాన్ బార్ బార్ ఆయేంగే
నదన్ హై జరా హమ్ అభి
జీనే దే వర్నా మార్ అయేంగే

ఖ్వాబోన్ కీ జమీన్ హై బంజర్
హర్ బాత్ లగే హై ఖంజర్
అబ్ తోడా సా మర్హం తో లగా దే

ఉమ్మీదేన్ చోర్ బైతా హూఁ
ముఝే హిమ్మత్ ఔర్ దే యా రబ్
మైం తేరా నాదన్ బందా హూఁ
గిర్ జావూన్ తో తామ్ లే యా రబ్

పాగ్ పాగ్ హై అంధేరీ గాలియన్ రే
కోయి తార తో చమ్కా దే
హర్ సప్నా గిర్ గిర్ టూతా రే
రబ్ జీనా తో సిఖ్లా దే

ఖుదయా రే
ఖుదయా రే

మా బాప్ కి ఖుషియోం కే లియే
సోచా థా కుచ్ కర్ జాయేంగే
న తా పాట సబ్ ఇజ్ తరః
ఖ్వాబ్ సారే బిఖర్ జాయేంగే

జల్ థాల్ యే దోనో నైనా
కభీ అన్సూన్ పోచ్ హంస దే
తోడా హాత్ బాధా దే జిందగీ

గామ్ సారే ఓధ్ బైతా హూఁ
అబ్ ఖుషియాన్ భేజ్ దే యా రబ్
సబ్ ధాగే తోడ్ బైతా హూఁ
నయీ ఏక్ దోర్ దే యా రబ్

పాగ్ పాగ్ హై అంధేరీ గాలియన్ రే
కోయి తార తో చమ్కా దే
హర్ సప్నా గిర్ గిర్ టూతా రే
రబ్ జీనా తో సిఖ్లా దే

ఖుదయా రే
ఖుదయా రే
కర్ కరమ్ కర్ కరమ్ యా రబ్.

సాంగ్ నాగన్ నాచ్ సాహిత్యం – మేరే దేశ్ కి ధర్తీ | 2022

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు