మై హూన్ సాథ్ తేరే సాహిత్యం – అరిజిత్ సింగ్ (2017)

By కాటో క్రెస్పో

మై హూన్ సాథ్ తేరే సాహిత్యం రత్న సిన్హా దర్శకత్వం వహించిన షాదీ మే జరూర్ ఆనా చిత్రం నుండి. ఈ బాలీవుడ్ పాట పాడింది అరిజిత్ సింగ్. JAM8 కోసం కౌశిక్-ఆకాష్-గుడ్డు (KAG) సంగీతం సమకూర్చారు మరియు షకీల్ అజ్మీ, కునాల్ వర్మ రాశారు. ఈ చిత్ర తారాగణంలో రాజ్‌కుమార్ రావు, కృతి కర్బందా ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ లేబుల్ జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ.

గాయకుడు: అరిజిత్ సింగ్

సాహిత్యం: షకీల్ అజ్మీ

కూర్చబడింది: JAM8 కోసం కౌశిక్-ఆకాష్-గుడ్డు (KAG).

సినిమా/ఆల్బమ్షాదీ మే జరూర్ ఆనా

పొడవు: 4: 52

విడుదల: 2017

లేబుల్: జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ

మై హూన్ సాథ్ తేరే సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్ షాట్

మై హూన్ సాథ్ తేరే సాహిత్యం - అరిజిత్ సింగ్

ఆస్మాన్ సితారోన్ సే చాలక్నే లగా
చాంద్ సా తూ జో ముజ్మీన్ చమక్నే లగా
రహూన్ తేరే యూన్ పాస్ మెయిన్
బనూన్ తేరా ఎహ్సాస్ మెయిన్
యార్ జీ లూన్ ఆ తేరీ హర్ సాన్స్ మే

శాం సా తు ధల్తా
తు సుబః స నికల్తా
తేరే సాయే మే చల్తా
మెయిన్ హూన్ సాథ్ తేరే
మెయిన్ హూన్ సాథ్ తేరే

హాయ్ యేహీ ఇరదా
తుఝే చాహుఁ ఖుద్ సే జ్యాదా
దిల్ సే హై యే వాద
మెయిన్ హూన్ సాథ్ తేరే
మెయిన్ హూన్ సాథ్ తేరే

సీనే మే తేరే ప్యార్ కీ
ఉద్ధి హై పతంగెయిన్
ఉద్ద్ కే యూన్ హవా మే తేరా
ప్రధాన అంచల్ హువా

హో భీగా హూన్ సాథ్ తేరే మైం
బారిషోన్ మే తేరి
బిక్రి జో తేరీ జుల్ఫ్ టు
ప్రధాన బాదల్ హువా

తేరి కాళీ ఆంఖీన్
మేరే ఖ్వాబ్ కా హై దరియా
ప్రధాన ఉతర్ కే ఇన్మేన్ ఖో గయా

హాయ్ యేహీ ఇరదా
తుఝే చాహుఁ ఖుద్ సే జ్యాదా
దిల్ సే హై యే వాద

మెయిన్ హూన్ సాథ్ తేరే...(×4)

సాంగ్ జోగి సాహిత్యం – షాదీ మే జరూర్ ఆనా | 2017

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు