మేరే సవాల్ కా సాహిత్యం – షెహజాదా – 2023

By హెలెన్ J. రైట్

మేరే సవాల్ కా లిరిక్స్: “షెహజాదా” నుండి, ఇక్కడ “మేరే సవాల్ కా” పాట పాడారు శశ్వత్ సింగ్ & షల్మాలి ఖోల్గాడే. ఈ బాలీవుడ్ పాట మేరే సవాల్ కా సాహిత్యాన్ని శ్లోక్ లాల్ రాయగా, పాటకు ప్రీతమ్ సంగీతం అందించారు. ఇది T-సిరీస్ తరపున 2023లో విడుదలైంది. ఈ చిత్రానికి రోహిత్ ధావన్ దర్శకత్వం వహించారు. కార్తీక్ ఆర్యన్, కృతి సనన్, మనీషా కొయిరాలా మరియు పరేష్ రావల్‌లను ఫీట్ చేయండి.

ఆర్టిస్ట్శశ్వత్ సింగ్ & షల్మాలి ఖోల్గాడే

సాహిత్యం: శ్లోక్ లాల్

స్వరపరచిన: ప్రీతమ్

సినిమా/ఆల్బమ్షెహజాదా

పొడవు: 2: 13

విడుదల: 2023

లేబుల్: T-సిరీస్

మేరే సవాల్ కా లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్

మేరే సవాల్ కా సాహిత్యం - షెహజాదా

మా పగ్లా గయా, తూ యే జనతా
జో దిల్ కె మొహలీ మా తు ఎ గయా

మారే సవాల్ కా తూ హీ జవాబ్ హై
మారే సవాల్ కా తూ హీ జవాబ్ హై
యే సవారే సవారే హాయ్ ఖ్వాబ్ ఏ గయా

ఖుల్కే జో తు హసే మరి అంఖయ్ నా హతయ్
తారే ఆనే సే సూరజ్ బి శర్మ గే

మా పగ్లా గయా, తూ యే జనతా
జో దిల్ కె మొహలీ మా తు ఎ గయా

బెహోష్ హోష్ హై సబ్ ఖమోషా హై
తేరే బతు మా యే కహాన్ ఏ గయా

మారే సవాల్ కా తూ హీ జవాబ్ హై

దుండు కహన్ కోయి ఐసా జో
జో సమజా బినా బోలీ బైతు కో

నా చందా కో తోడ్ కె లయే వో
పర్ చంద్ హో దిల్ ఉస్ కా

పైసే బలయ్ కమ్ కమయే వో
పర్ జూరున్ సే డైలీ హసయే వో

తేరీ బహోన్ మా జబ్కా లగాయే వో
మా క్వీన్ హన్ ఉస్ కి హాన్

వాసే హున్ మా బడి సిద్ధి సాధి లడ్ఖీ పలాబి లక్ అటా ట్విస్ట్
మిలా మారే లియే ఐసా పగ్లా సా జబ్ కహుఁ బరిష్ ఐసా జో మిలా తు

బడి జూర్ సే ముహబత్ హుయీ
బడయ్ జూర్ కా ప్యార్ ఆ గయా

మారే సవాల్ కా తూ హీ జవాబ్ హై
యే సవారే సవారే హాయ్ ఖ్వాబ్ ఏ గయా

సాంగ్ చెద్ఖానియన్ సాహిత్యం – షెహజాదా 2023 – అరిజిత్ సింగ్

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు