మిస్ హైరాన్ లిరిక్స్ – హీరోపంతి 2 | టైగర్ ష్రాఫ్

By లామ్‌జోత్ బగ్గా

మిస్ హైరన్ లిరిక్స్: బాలీవుడ్ చిత్రం "హీరోపంతి 2" నుండి, ఈ చిత్రానికి అహ్మద్ ఖాన్ దర్శకత్వం వహించారు. టైగర్ ష్రాఫ్ మరియు నిసా శెట్టి పాడారు బాలీవుడ్ పాట “మిస్ హైరాన్”, AR రెహమాన్ సంగీతం సమకూర్చగా, పాట సాహిత్యాన్ని మెహబూబ్ రాశారు. పాట వీడియోలో టైగర్ ష్రాఫ్, తారా సుతారియా & నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ నటించారు.

ఈ పాట T-సిరీస్ తరపున 2022లో విడుదలైంది.

పాట పేరు: మిస్ హైరాన్

గాయకుడు: టైగర్ ష్రాఫ్, నిసా శెట్టి

సాహిత్యం: మెహబూబ్

కూర్చబడింది: ఎ.ఆర్ రెహమాన్

సినిమా/ఆల్బమ్: హీరోపంటీ 2

పొడవు: 2:08

విడుదల: 2022

లేబుల్: T-Series

మిస్ హైరన్ లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్

మిస్ హైరన్ లిరిక్స్ – హీరోపంతి 2

ఓహ్ మిస్ హెరాన్
హైరాణి క్యా
దిల్ జిందా హై తో
హల్చల్ తోడి హోగీ నా

ఓహ్ మిస్ హెరాన్
సున్ సన్ టు జరా
ధీరే ధీరే ముఝే
హమేషా మిల్ ఔర్ హాయ్ హై క్యా

అవును అవును
ఫుర్సత్ కే లమ్హే
అవును అవును
అప్నే హాయ్ నగ్మే

హమ్ తుమ్ గుంగుంజన్ కే రాస్తే చోడే
లే దిల్ కి గలియన్

హైలా చల్ హాత్ మిలాయెయిన్
హైలా పర్వాజ్ లగాయీన్
హైలా రాఫ్తార్ బాధయేన్

హైలా చల్ హాత్ మిలాయెయిన్
హైలా పర్వాజ్ లగాయీన్
హైలా రాఫ్తార్ బాధయేన్

కభీ మైలే సెహ్ర రాస్తే మేం
ఔర్ సాయా నా హో
హాథాన్ మెయిన్‌లో మెయిన్ అప్నేకి
ధూప్ భర్ లూంగా

యా హో ఘనా సా జంగిల్ షామ్ కా
ఛాయా అంధేరా హో
మెయిన్ అప్నీ ఆంఖోన్ కి
నీందేన్ హాయ్ సారి తుఝకో దే దుంగా

ఓహ్ మిస్ హెరాన్
హైరాణి క్యా
దిల్ జిందా హై తో
హల్చల్ తోడి హోగీ నా

ఓహ్ మిస్ హెరాన్
సున్ సన్ టు జరా
ధీరే ధీరే ముఝే
హమేషా మిల్ ఔర్ హాయ్ హై క్యా

అవును అవును
ఫుర్సత్ కే లమ్హే
అవును అవును
అప్నే హాయ్ నగ్మే

హమ్ తుమ్ గుంగుంజన్ కే రాస్తే చోడే
లే దిల్ కి గలియన్

హైలా చల్ హాత్ మిలాయెయిన్
హైలా పర్వాజ్ లగాయీన్
హైలా రాఫ్తార్ బాధయేన్

హైలా చల్ హాత్ మిలాయెయిన్
హైలా పర్వాజ్ లగాయీన్
హైలా రాఫ్తార్ బాధయేన్

సాంగ్ జలవానుమ సాహిత్యం – హీరోపంతి 2

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు