నిర్వాణ సాహిత్యం – ప్రేమ ఆటలు (2016)

By సిన్ఫోరోసో ఎస్కోబార్

నిర్వాణ సాహిత్యం గౌరవ్ అరోరా, తారా అలీషా బెర్రీ మరియు పాత్రలేఖ నటించిన 'లవ్ గేమ్స్' నుండి. విక్రమ్ భట్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి సంగీత్ మరియు సిద్ధార్థ్ హల్దీపూర్ స్వరాలు సమకుర్చారు. నిర్వాణ సాహిత్యాన్ని కౌసర్ మునీర్ రాశారు. పాట పాడింది మోహన్ కన్నన్.

గాయకుడు: మోహన్ కన్నన్

సాహిత్యం: కౌసర్ మునీర్

సంగీతం: సంగీత్ మరియు సిద్ధార్థ్ హల్దీపూర్

ఆల్బమ్/సినిమాలవ్ గేమ్స్

పొడవు: 4: 11

విడుదల: 2016

సంగీత లేబుల్: T-Series

నిర్వాణ సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

నిర్వాణ సాహిత్యం – ప్రేమ ఆటలు

హే హలో మై ఫ్రెండ్
మేము మళ్ళీ కలుస్తాము
బాస్ మెయిన్ ఔర్ తు
హే హలో మై ఫ్రెండ్
ఇదే ఆఖరు
హో జ షురు
హే జాతా కహా హై జానే జా
నో థెరిస్ నో నో నో నో నో నో వే అవుట్
మోక్షం నాకు ఇవ్వండి మరి
హాయ్ యే జానా
యహ జీన జీన నహి ముమ్కిన్
మోక్షం నాకు ఇవ్వండి మరి
నహీ యే జానా
యహాన్ మర్నా మర్నా భీ హై ముష్కిల్
జీనా హై క్యా మర్నా హై క్యా
కిస్కో పాట హై జానే జా
జిందా హై తు యా మార్ గయా
కిస్కో పాట హై జానే జా
మోక్షం నాకు ఇవ్వండి మరి
హాయ్ యే జానా
యహ జీన జీన నహి ముమ్కిన్
మోక్షం నాకు ఇవ్వండి మరి
నహీ యే జానా
యహ మర్నా మర్నా భీ హై ముష్కిల్
ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ
మెహఫిల్ మెహఫిల్ లుట్టే జాయే
ఆజా ఆజా ఆజా
హాఫిల్ హాఫిల్ ఘుట్టే జాయే
ఆజా ఆజా ఆజా
శిషే సే గబ్రాయ సాయా
సబ్ కుచ్ ఖో కర్ క్యా హై పాయా వో బెహయా
హే ఆయా హై తో రుక్ జా జరా
మీకు నో నో నో నో నో నో వే అవుట్
మోక్షం నాకు ఇవ్వండి మరి
హాయ్ యే జానా
యహాఁ జీన జీన నహిం ముమ్కిన్
మోక్షం నాకు ఇవ్వండి మరి
నహీ యే జానా
యహ మర్నా మర్నా భీ హై ముష్కిల్
ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ..
జీనా హై క్యా మర్నా హై క్యా
కిస్కో పాట హై జానే జా
జిందా హై తు యా మార్ గయా
కిస్కో పాట హై జానే జా
మోక్షం నాకు మరింత ఇవ్వండి
మోక్షం మోక్షం
హే హలో మై ఫ్రెండ్
మేము మళ్ళీ కలుస్తాము

సాంగ్ మొహబ్బత్ సాహిత్యం – ప్రేమ ఆటలు | 2016

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు