మీటర్ నుండి ఓ బేబీ జారిపోమాకే సాహిత్యం – 2023

By ఫకరుద్దీన్ పేరి

ఓ బేబీ జారిపోమాకే లిరిక్స్ మీటర్ నుండి, ఇది తాజాది తెలుగు పాట పాడింది ధనుంజయ్, మరియు కిరణ్ అబ్బవరం మరియు అతుల్య రవి లక్షణాలు ఉన్నాయి, అదనంగా, ఓ బేబీ జారీ పోమాకే పాట సాహిత్యాన్ని బాలాజీ రాశారు, సంగీతం సాయి కార్తీక్ రూపొందించారు మరియు వీడియోను రమేష్ కడూరి దర్శకత్వం వహించారు.

సాంగ్: ఓ బేబీ జారిపోమాకే

ఆర్టిస్ట్స్ధనుంజయ్

సాహిత్యం: బాలాజీ

స్వరపరచిన: సాయి కార్తీక్

సినిమా/ఆల్బమ్మీటర్

పొడవు: 3: 17

విడుదల: 2023

లేబుల్: సోనీ మ్యూజిక్ సౌత్

ఓ బేబీ జారిపోమాకే సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

ఓ బేబీ జారిపోమాకే సాహిత్యం – మీటర్

హే అందమెట్టి కొట్టావే
అంధనంటూ పొత్తావే
గుండెలోన నీ బొమ్మే
పెట్ట చూడవే

హే హే పట్టు పట్టి పోతున్నా
జట్టు కట్టమంటున్నా
నిన్ను పట్టి ఇస్తాలే నాలో ప్రేమకే
మగవారంటే పగబడతావే
తేగ తిడుతూ అల కారాలు నూరి
ధూరములు పోతే కుదిరెదెట్ట

ఓ బేబీ జారిపోమాకే
నన్ను వదిలి లిల్లీపోమాకే
అట్ట మదగకుట్టు దధ్గెట్టు
కుంటావ చుట్టురా అందానికే

వయసుని వాడిపోనాకే
చెప్పవే నాకిక సరే
ఇట్టా నీ ఫతేయు మార్చేసి
నా రూటులో నిన్ను
చూపిస్తా నీ కాళ్లకే

అందమెట్టి కొట్టావే
అంధనంటూ పొత్తావే
గుండెలోన నీ బొమ్మే
పెట్ట చూడవే

మ్.. నువ్వే చుక్కవి అయితే
ఆ జాబిలి పక్కకు పోదా
నిన్నే వెన్నెల చూస్తే
తానా కన్నులు చిన్నవి కావా

అందం ఎంతున్నా
బంధమంటూ ఒకటుంటే
గదిచే ప్రతి నిముషం
తోడు రాధా నీ వెంటే

ఒకటే లైఫ్ అంట
నకరలోద్ధాంతం చెపిన్ దినవంత
నీకంట నీరు తుడిచెట్టి వీళై
నే పడి వుంటా

ఓ బేబీ జారీ పోమాకే
నన్ను వదిలి లిల్లీపోమాకే
అట్ట మదగకుట్టు దధ్గెట్టు
కుంటావ చుట్టురా అందానికే

వయసుని వాడిపోనాకే
చెప్పవే నాకిక సరే
ఇట్టా నీ ఫతేయు మార్చేసి
నా రూటులో నిన్ను
చూపిస్తా నీ కాళ్లకే

సాంగ్ గుల్జార్ ఛనివాలా రచించిన ఈర్ష్య సాహిత్యం | 2023

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు