సంగీతం

మానవజాతి యొక్క సార్వత్రిక భాష.

హింద్ మేరే జింద్ సాహిత్యం

హింద్ మేరే జింద్ లిరిక్స్ – సచిన్ ఎ బిలియన్ డ్రీమ్స్ | సచిన్ టెండూల్కర్ | ఏ ఆర్ రెహమాన్

AR రెహమాన్ పాడిన హిందీ పాటలు (2017) నుండి హింద్ మేరే జింద్ లిరిక్స్. ఈ పాట…

ఇంకా చదవండి

బాబాజీ కా తుల్లు సాహిత్యం – డాలీ కి డోలీ

బాబాజీ కా తుల్లు సాహిత్యం – డాలీ కి డోలీ | బాలీవుడ్ సాంగ్

డాలీ కి డోలీ (2015) చిత్రం నుండి బాబాజీ కా తుల్లు సాహిత్యం, వాజిద్ పాడారు. ఈ బాలీవుడ్…

ఇంకా చదవండి

హిందీ సాంగ్ పార్టీ ఈజ్ గోయింగ్ మ్యాడ్ లిరిక్స్

పార్టీ ఈజ్ గోయింగ్ మ్యాడ్ లిరిక్స్ – మ్యాడ్ ఎబౌట్ డ్యాన్స్

హిందీ సాంగ్ పార్టీ ఈజ్ గోయింగ్ మ్యాడ్ డ్యాన్స్ (2014) నుండి సంగీత్ పాడిన లిరిక్స్ …

ఇంకా చదవండి

తేరీ షర్ట్ నాల్ ది చున్నీ లిరిక్స్

తేరీ షర్ట్ నాల్ ది చున్నీ లిరిక్స్ – ఇందర్ కౌర్ | దేశీ క్రూ

ఇందర్ కౌర్ పాడిన పంజాబీ సాంగ్స్ (2015) నుండి తేరీ షర్ట్ నాల్ ది చున్నీ లిరిక్స్. ఈ…

ఇంకా చదవండి

ముష్కిలాన్ సాహిత్యం

ముష్కిలాన్ సాహిత్యం – వకార్ ఎక్స్, రహత్ ఫతే అలీ ఖాన్ | పంజాబీ పాట

ముష్కిలాన్ సాహిత్యం: 'ముష్కిలాన్' అనే పంజాబీ పాటను వకార్ ఎక్స్ మరియు రహత్ ఫతే అలీ స్వరాలలో ప్రదర్శిస్తూ…

ఇంకా చదవండి