రుబాయన్ సాహిత్యం – ఖలా (2022)| త్రిప్తి డిమ్రి

By హెలెన్ J. రైట్

రుబయ్యన్ సాహిత్యం తాజాగా “ఖలా” సినిమా నుండి బాలీవుడ్ పాట "రుబాయియాన్" పాడారు షాహిద్ మాల్యా. రుబాయాన్ పాట సాహిత్యాన్ని స్వానంద్ కిర్కిరే రాస్తే, అమిత్ త్రివేది సంగీతం సమకూర్చారు. ఈ చిత్రానికి అన్వితా దత్ గుప్తన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ఈ సరికొత్త పాటలో త్రిప్తి డిమ్రీ మరియు బాబిల్ ఖాన్ ఉన్నారు.

పాట పేరు: రుబయ్యన్

ఆర్టిస్ట్షాహిద్ మాల్యా

సాహిత్యం: స్వానంద్ కిర్కిరే

స్వరపరచిన: అమిత్ త్రివేది

సినిమా/ఆల్బమ్ఖాలా

పొడవు: 4: 14

విడుదల: 2022

లేబుల్: SonyMusicIndiaVEVO

రుబాయన్ సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

రుబాయన్ సాహిత్యం - ఖలా

గుమ్నం అంధరోన్ కే సాయే

ఆవాజ్ కే రాజ్ చూపాయే

ఉదయ బిస్జ తక్రాయే

తుక్డే తుక్డే దోహ్రాయే

యే మేరే టిడ్కే దిల్ ది రుబాయియాన్

మేరే టిడ్కే దిల్ ది రుబాయియాన్

తేరే కానూన్ మే ఘుల్ సి జాయే

మిస్రీ సి జబాన్ పే ఆయే

తేరీ ససూన్ కి ధున్ మే సమయే

తుక్డే తుక్డే దోహ్రాయే

మేరే టిడ్కే దిల్ ది రుబాయియాన్

కిసీ రాగిణి ప్రధాన గజల్ కి షకల్ మైం

ఆవుంగా మే తుమ్సే మిల్నే హజుర్

ఖబోన్ కీ బందీష్ కి లావో బుజా కర్

దుంగ దఖల్ వాన్ యాదోన్ కా నూర్

కోమల్ సురోన్ సా…హౌలే సే ఆకార్

చుముంగా మే తేరా తీక గురూర్

షకూన్ కీ సునీ బాహేం

యే షాజర్ యే సర్ద్ హవాయియెన్

తేరే అక్స్ కే జఖ్మ్ సులాయీన్

తుక్డే తుక్డే దోహ్రాయే

పాపిహే కి ప్రేమ్ నిసానియన్

పాపిహే కి ప్రేమ్ నిసానియన్

మేరే టిడ్కీ దిల్ కి రుబాయియాన్

మేరే టిడ్కీ దిల్ కి రుబాయియాన్

మేరే టిడ్కీ దిల్ కి రుబాయియాన్

మరో హిందీ పాట ఘోడే పే సవార్ సాహిత్యం | ఖలా (2022)

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు