సతాసత్ సాహిత్యం – బ్లాక్‌మెయిల్ (2018) | అమిత్ త్రివేది

By ఫేవియో జరాగోజా

సతాసత్ సాహిత్యం బ్లాక్‌మెయిల్ (2018) నుండి పాడారు అమిత్ త్రివేది. అమితాబ్ భట్టాచార్య రాసిన ఈ పాటకు అమిత్ త్రివేది స్వరపరిచారు.

మ్యూజిక్ వీడియోలో ఊర్మిళ & ఇర్ఫాన్ ఖాన్ ఉన్నారు.

గాయకుడు: అమిత్ త్రివేది

సాహిత్యం: అమితాబ్ భట్టాచార్య

కూర్చబడింది: అమిత్ త్రివేది

సినిమా/ఆల్బమ్: బ్లాక్మెయిల్

పొడవు: 3: 15

విడుదల: 2018

లేబుల్: T-Series

సతాసత్ సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్ షాట్

సతాసత్ సాహిత్యం – బ్లాక్‌మెయిల్

దిల్ దీవానే బందోబస్త్ కర్ లే, ఆహా..
తూ స్వయం హీ ఖుద్ కో మస్త్ కర్లే, ఆహా..
సోచ్ మాట్ కర్ లే
సతససత గుణాః

ఓహ్.. ఇస్ జహాన్ సే మిల్తీ బేబాసి హే
అప్నీ ముత్తియోం మే హీ ఖుషీ హే
యే ఖుషీ అప్నీ ఫటాఫట్ట్ మన
కర్ లే గునా..
సతసత్

కహతే హే కీ
దీవరోం కే భీ కాన్ హూతే హేం జీ
బినా అవాజ్ కే... తూ హో జా..
తూ హో జా.. తూ హో జా...
షురూ షురూ…
తూ హో జా షురు
కిసీ కి జరూరత్ నహీ హే తుఝే
తూ హాయ్ హై అప్నా గురుర్

మింటన్ కె లియే తు లుప్ట్ హోజా, ఆహా..
రాజ్ కీ తారహ్ తు గుప్త్ హో జా, ఆహా..
కార్యక్రమ అప్నా ఖతఖత్ బనా

హే, దిల్ దీవానే బందోబస్త్ కర్ లే
తూ స్వయం హీ ఖుద్ కో మస్త్ కర్లే
సోచ్ మాట్ కర్ లే
సతససత్….

సాంగ్ నిందారన్ దియాన్ లిరిక్స్ – బ్లాక్ మెయిల్ (2018) | అమిత్ త్రివేది

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు