స్వీట్‌హార్ట్ లిరిక్స్ – కేదార్‌నాథ్ (2018) | సుశాంత్ సింగ్

By ఫకరుద్దీన్ పేరి

స్వీట్‌హార్ట్ లిరిక్స్: ఈ బాలీవుడ్ పాట సుశాంత్ సింగ్ & సారా అలీ ఖాన్ ఫీట్ కేదార్‌నాథ్ సినిమా నుండి. దీనిని పాడారు దేవ్ నేగి, అమిత్ త్రివేది స్వరపరిచారు మరియు అమితాబ్ భట్టాచార్య రచించారు.

గాయకుడు: దేవ్ నేగి

సాహిత్యం: అమ్జద్ నదీమ్

కూర్చబడింది: అమిత్ త్రివేది

సినిమా/ఆల్బమ్: కేదార్నాథ్

పొడవు: 3:42

విడుదల: 2018

లేబుల్: జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ

స్వీట్‌హార్ట్ సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

స్వీట్‌హార్ట్ లిరిక్స్ - కేదార్‌నాథ్

దో నైన్ సితారే
హై చాంద్ సా ముఖ్దా
క్యా కెహ్నా ఉస్కా ఆఫ్రీన్
దావత్ మే జైసే హో షాహి తుక్డా
ఉస్కే జైసీ నా కోయీ నజ్నీన్

షాహి జోడా పెహన్ కే
ఆయీ జో బాన్-థాన్ కే
వోహీ టు మేరీ స్వీట్‌హార్ట్ హై
శర్మయి సి బగల్ మే
జో బైతీ హై దుల్హన్ కే
వోహీ టు మేరీ స్వీట్‌హార్ట్ హై x (2)

కైసే మైం కహుఁ శుక్రియా ॥

ఉస్కా ముజ్పే ఎహసాన్ హై
నాచీజోన్ కి బస్తీ మే వో
జో బాంకే ఆయీ మెహమాన్ హై
లగ్తా హై షాదీ ఘర్ మే
ఉస్కే ఆనే సే జైసే
చల్ కే ఆయీ హై ఖుష్కిస్మతి

సారి మెహఫిల్ కి వో జాన్ బనీ హై
క్యా కెహ్నా ఉస్కా ఆఫ్రీన్
ముఫ్లిస్ కే దిల్ కా అర్మాన్ బనీ హై
ఉస్కే జైసీ నా కోయీ నజ్నీన్

షాహి జోడా పెహన్ కే
ఆయీ జో బాన్-థాన్ కే

వోహీ టు మేరీ స్వీట్‌హార్ట్ హై
శర్మయి సి బగల్ మే
జో బైతీ హై దుల్హన్ కే
వోహీ టు మేరీ స్వీట్‌హార్ట్ హై
వాహ్ జీ
వాహ్ క్యా బాత్ హై x (2)

సాంగ్ నమో నమో సాహిత్యం – కేదార్‌నాథ్ (2018)

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు