అసీస్ కౌర్

తేరీ బాటన్ మే ఐసా ఉల్జా జియా సాహిత్యం

తేరీ బాటన్ మే ఐసా ఉల్జా జియా లిరిక్స్ (టైటిల్ ట్రాక్) 2024

తేరీ బాటన్ మే ఐసా ఉల్జా జియా సాహిత్యం: తాజా బాలీవుడ్ పాట 'తేరీ బాటన్ మే ఐసా ఉల్జా …

ఇంకా చదవండి

మధన్య సాహిత్యం

మధన్య సాహిత్యం – రాహుల్ వైద్య & అసీస్ కౌర్ | 2021

మధన్య సాహిత్యం: ఈ లేటెస్ట్ గా విడుదలైన బాలీవుడ్ పాట “మధన్య”, పాడారు రాహుల్ వైద్య & అసీస్ కౌర్, అయితే లిజో జార్జ్ & Dj …

ఇంకా చదవండి