బండా సాహిత్యం - డంకీ డ్రాప్ 6

బండ సాహిత్యం

బండా సాహిత్యం – డంకీ డ్రాప్ 6 | షారూఖ్, తాప్సీ | దిల్జిత్

బండా సాహిత్యం: దిల్జిత్ దోసాంజ్, ఈ తాజా బాలీవుడ్ పాట “డంకీ” చిత్రంలోని “బండా”, దిల్జిత్ దోసాంజ్ పాడారు. ది …

ఇంకా చదవండి