బెహ్రూపియా సాహిత్యం - బాంబే వెల్వెట్

బెహ్రూపియా సాహిత్యం

బెహ్రూపియా సాహిత్యం - బాంబే వెల్వెట్ - మోహిత్ చౌహాన్

మోహిత్ చౌహాన్, నీతి మోహన్ పాడిన బాంబే వెల్వెట్ (2015) నుండి బెహ్రూపియా లిరిక్స్. ఈ బాలీవుడ్ పాట...

ఇంకా చదవండి