పుట్టిన పింక్ పాట లిరిక్స్ - BLACKPINK

పాటల సాహిత్యాన్ని మూసివేయండి

షట్ డౌన్ సాంగ్ లిరిక్స్ – 'బ్లాక్‌పింక్' | తాజా పాట (2022)

షట్ డౌన్ సాంగ్ లిరిక్స్ – ఆల్బమ్ నుండి బ్లాక్‌పింక్ ద్వారా బోర్న్ పింక్ లిరిక్స్. ఈ కొరియన్…

ఇంకా చదవండి