లవర్ లిరిక్స్ - దిల్జిత్ దోసంజ్

లవర్ లిరిక్స్

లవర్ లిరిక్స్ – దిల్జిత్ దోసంజ్ | మూన్ చైల్డ్ ఎరా | 2023

లవర్ లిరిక్స్: "మూన్ చైల్డ్ ఎరా" ఆల్బమ్ నుండి తాజాగా విడుదలైన పంజాబీ పాట "లవర్", పాడినది దిల్జిత్ దోసాంజ్, సంగీతం సమకూర్చినది…

ఇంకా చదవండి