టిప్ టాప్ లిరిక్స్ – మేరే దేశ్ కి ధర్తీ | 2022

By అమోలికా కోర్పాల్

చిట్కా టాప్ లిరిక్స్: బాలీవుడ్ చిత్రం “మేరే దేశ్ కి ధరి” నుండి, ఈ చిత్రానికి ఫరాజ్ హైదర్ దర్శకత్వం వహించారు. సుప్రియా పాఠక్ మరియు ఫర్హాద్ భివాండివాలా పాడారు బాలీవుడ్ పాట “టిప్ టాప్”, విక్రమ్ మాంట్రోస్ సంగీతం సమకూర్చగా, పాటల సాహిత్యాన్ని అజీమ్ షిరాజీ రాశారు. సాంగ్ వీడియోలో దివ్యేందు మరియు అనంత్ విధాత్ నటించారు.

ఈ పాట 2022లో సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా తరపున విడుదలైంది.

పాట పేరు: బాగా పద్దతిగా

గాయకుడు: సుప్రియా పాఠక్, ఫర్హాద్ భివండివాలా

సాహిత్యం: అజీమ్ షిరాజీ

కూర్చబడింది: విక్రమ్ మాంట్రోస్

సినిమా/ఆల్బమ్: మేరే దేశ్ కీ ధరి

పొడవు: 2:23

విడుదల: 2022

లేబుల్: సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా

చిట్కా టాప్ లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్షాట్

టిప్ టాప్ లిరిక్స్ – మేరే దేశ్ కి ధరి

ఆంఖ్ మేరీ డోనాలి
థాయీన్ థాయీన్ చల్నే వాలీ
మత్ సమాజ్ భోలీ భలీ
లగీ జో దిల్ పే తో మజ్ను బనేగా

కర్ నా తు ఆంఖ్ మిచోలీ
ముఫత్ మే దేకే గోలీ
లేకే తూ అప్నీ తోలీ
నికల్ యహాన్ సే నహీ తో మారేగా

చల్ తేరీ టిక్ టాక్
స్టైల్ తేరా హిప్ హాప్
హుస్న్ తేరా హుస్న్ తేరా
హుస్న్ తేరా ఫుల్ స్టాప్

Tu చిట్కా టాప్
హాన్ టు టిప్ టాప్
Tu hai చిట్కా టాప్
Tu చిట్కా టాప్
Tu hai చిట్కా టాప్

తేరీ అంగ్దాయీ జో టూటే
మిలియన్ వ్యూస్ కొల్లగొట్టింది
తేజ్ చక్క కే జైసే
తు ధర్ హో గయీ

హో తేరీ కిల్లర్ యే అదాయెయిన్
హమ్కో హాయ్ మార్ జాయే
లఖోన్ దిల్ పే తేరి
సర్కార్ హో గయీ

Tu hai చిట్కా టాప్
Tu చిట్కా టాప్
Tu చిట్కా టాప్
హాన్ టు టిప్ టాప్

ఇషారే మేరే దేఖ్ కే
నజారే మేరే దేఖ్ కే
దియా హై దిల్ ఫేక్ కే
హయే హో గయే సారే చోరే బీమాన్

లగే హైం సారే బేషరమ్
ఖయే హైం ఝూఠీ కసమ్
నా ఔన్ తేరీ బాత్ మే
చాహే లేకే జావో లండన్ యా జపాన్

చల్ తేరీ టిక్ టాక్
స్టైల్ తేరా హిప్ హాప్
హుస్న్ తేరా హుస్న్ తేరా
హుస్న్ తేరా ఫుల్ స్టాప్

Tu చిట్కా టాప్
హాన్ టు టిప్ టాప్
Tu hai చిట్కా టాప్
Tu చిట్కా టాప్
Tu hai చిట్కా టాప్

సాంగ్ మౌకా పరస్ట్ సాహిత్యం – హీరోపంతి 2 | 2022

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు