అర్జన్ ధిల్లాన్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్త సాహిత్యం | సరూర్ 2023| Mxrci

By హెలెన్ J. రైట్

ప్రపంచవ్యాప్త సాహిత్యం: ఒక తాజా పంజాబీ పాట 'వరల్డ్‌వైడ్' పంజాబీ ఆల్బమ్ 'సరూర్' నుండి అర్జన్ ధిల్లాన్ చే పాడబడింది. ప్రపంచవ్యాప్త పాటల సాహిత్యాన్ని అర్జన్ ధిల్లాన్ అందించగా, సంగీతాన్ని Mxrci అందించారు. ఇది పంజ్-ఆబ్ రికార్డ్స్ తరపున 2023లో విడుదలైంది. మ్యూజిక్ వీడియోలో అర్జన్ ధిల్లాన్ & హష్నీన్ చౌహాన్ ఉన్నారు.

పాట పేరు: ప్రపంచవ్యాప్తం

గాయకుడు: అర్జన్ ధిల్లాన్

సాహిత్యం: అర్జన్ ధిల్లాన్

కూర్చబడింది: అర్జన్ ధిల్లాన్

సినిమా/ఆల్బమ్: సరూర్

పొడవు: 2:17

విడుదల: 2023

లేబుల్: పంజ్-ఆబ్ రికార్డ్స్

వరల్డ్‌వైడ్ లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

ప్రపంచవ్యాప్త సాహిత్యం - అర్జన్ ధిల్లాన్

హో బిల్లో హీరే జడియన్
స్విసన్-ఇ ఘడియన్
హాయే జర్మన్ రైడ్ బిల్లో
బిల్లో దాచడానికి ఏమీ లేదు
ఇటాలియన్ జుట్టియన్
హాయే పౌండియా నే ఖుట్టియాన్

రష్యన్ అస్లా, నబేదా ఏ మస్లా
హాయే ఫిర్దా ఓ లభదా బహనే

గభృ త దేశి ఆ రకనే
హయే గభృ త దేశి ఆ రకనే
హయే గభృ త దేశి ఆ రకనే

హో యారా యార్ అగ్ తగ్డి జవానీ ఆ
హో ఆది నాలే మాల్ సదా బిల్లో ఆఫ్ఘని ఆ
హ గల్ సారి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ డి
షరాబ్ చక్కి ఫిర్దే ఆ ఐర్లాండ్ ది ని

లీడా లట్టా జట్టన్ నే ఫ్రాన్స్ ద హీ పాయా
కి కిన్నె దా తే కిన్నె దా ని సాహ్బ్ జా ని లాయా
జాన్ యారన్ ది ఆ జానే
గభృ త దేశి ఆ రకనే
హయే గభృ త దేశి ఆ రకనే
హయే గభృ త దేశి ఆ రకనే

కాల్ కరే ఫోన్ లగే మెహకాన్ ఆ
హా సహేలీ ఆ వలైతాన్
హా ఎండ్ ఆ హసీనా ఓహ్డా లక్క్ ఎల్-తేనా
హిక్క్ ఉత్తే లాయీ జిహ్దే యారియన్ ది ఫీతీ
కాడే లగ్గే ఫిలిప్పేని
Kade Lagge మెక్సిసి
సచ్ దస్సా 16 ఆనే

గభృ త దేశి ఆ రకనే
గభృ త దేశి ఆ రకనే
గభృ త దేశి ఆ రకనే

హో గాల్ కర్డే ని ఫర్జీ
హా ఔద్ లాయే అర్బీ
హా అఖా ది షైతాని
లయన్ ఐంకన్ జపానీ

మారే దురూ లిషాకర
మాపెయన్ డా కల్ల బిల్లో
మిత్రన్ డా మెయిన్
భదౌర్ పిండ్ వడ్డే ఆ నిషానే

గభృ త దేశి ఆ రకనే
గభృ త దేశి ఆ రకనే
గభృ త దేశి ఆ రకనే

మరొక ప్రసిద్ధ పంజాబీ పాట ఇల్జామ్ సాహిత్యం – అర్జన్ ధిల్లాన్ రచించిన సరూర్ | 2023

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు