యే ఇష్క్ నా హో లిరిక్స్ – రాధే శ్యామ్ | మనన్ భరద్వాజ్

By సారా నాయర్

యే ఇష్క్ నా హో లిరిక్స్ రాధే శ్యామ్ నుండి లేటెస్ట్ హిందీ పాట పాడారు మనన్ భరద్వాజ్, హర్జోత్ కౌర్ ఫీట్ ప్రభాస్, మరియు పూజా హెగ్డే సంగీతం కూడా మనన్ భరద్వాజ్ అందించారు. యే ఇష్క్ నా హో పాట లిరిక్స్‌ను కుమార్ రాశారు.

గాయకుడు: మనన్ భరద్వాజ్, హర్జోత్ కౌర్

సాహిత్యం: కుమార్

కూర్చబడింది: మనన్ భరద్వాజ్

సినిమా/ఆల్బమ్: రాధే శ్యామ్

పొడవు: 6:22

విడుదల: 2022

లేబుల్: T-Series

యే ఇష్క్ నా హో లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్

యే ఇష్క్ నా హో లిరిక్స్ - రాధే శ్యామ్

ముజ్కో పాట నా థా
యే ఇష్క్ హోతా హై క్యా
ముజ్కో పాట నా థా
యే ఇష్క్ హోతా హై క్యా

యే ఖ్వాబ్ ట్యూనే దియా
ముజ్కో పెహ్లీ దఫా

ఆంఖోన్ మే తేరీ
యే ససేన్ జో చలే
చుప్కే సే మేరే
ఎహ్సాసన్ సే కహే యే

జో హతో సే మిల్కే
బిచాద్ జాయే ఐసీ
లకీరీన్ నా హో

హై మేరే దిల్ కి దువా
యే ఇష్క్ నా హో
కుచ్ ఐసా కర్దే ఖుదా
యే ఇష్క్ నా హో

సున్లే జమీన్ ఆస్మాన్
యే ఇష్క్ నా హో
లిఖ్దే నయీ దాస్తాన్
యే ఇష్క్ నా హో

హై మేరే దిల్ కి దువా
యే ఇష్క్ నా హో
కుచ్ ఐసా కర్దే ఖుదా
యే ఇష్క్ నా హో

ముజ్కో జీనే కీ ట్యూనే హాయ్
టు ది హై వాజా
బాంకే హంసయా మిల్ జానా
తు హర్ ఇక్ జగహ్ హాన్

యే జిందగీ హై ఇక్ కార్వాన్
లఖో మైలే బిచ్దే యహాన్
బాతో కి తుమ్ జిద్ నా కరో
హై దర్ద్ ఇస్మే చుపా

యే ఇష్క్ నా హో
ఇస్కీ నా కోయి దావా
యే ఇష్క్ నా హో

సున్లే జమీన్ ఆస్మాన్
యే ఇష్క్ నా హో
లిఖ్దే నయీ దాస్తాన్
యే ఇష్క్ నా హో

హై మేరే దిల్ కి దువా
యే ఇష్క్ నా హో
కుచ్ ఐసా కర్దే ఖుదా
యే ఇష్క్ నా హో.

సాంగ్ మెయిన్ ఇష్క్ మే హూన్ లిరిక్స్

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు