జాలిమ్ సాహిత్యం – బాద్షా, నోరా ఫతేహి | పాయల్ దేవ్ | 2024

By ఖుష్ప్రేమ్ ఫౌజ్దార్

జాలిమ్ సాహిత్యం: BY బాద్షా మరియు పాయల్ దేవ్, తాజా హిందీ పాట 'జాలిమ్' పాడారు బాద్షా మరియు పాయల్ దేవ్. ఈ సరికొత్త పాట జాలిమ్ సాహిత్యాన్ని బాద్షా రాశారు మరియు పాటకు బాద్షా సంగీతం అందించారు. ఈ పాట వీడియోకు అబ్డెరాఫియా ఎల్ అబ్దియోయ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇది T-సిరీస్ తరపున 2024లో విడుదలైంది.

మ్యూజిక్ వీడియోలో బాద్షా & నోరా ఫతేహీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

ఆర్టిస్ట్: బాద్షా & పాయల్ దేవ్

సాహిత్యం: బాద్షా

స్వరపరచిన: బాద్షా

సినిమా/ఆల్బమ్: -

పొడవు: 3: 14

విడుదల: 2024

లేబుల్: T-సిరీస్

ZAALIM సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

జాలిమ్ సాహిత్యం

పడి తేరే ఇష్క్ మే జబ్ సే
నా రహీ కిసీ కామ్ కి జాలీమ్
నహీ కోయీ ఫికర్ ముఝకో
కిసీ అంజాం కి జాలీమ్

గిను సాన్సేన్, జాపు మాలా
మెయిన్ బాస్ తేరే నామ్ కి జాలీమ్
పడి తేరే ఇష్క్ మే జబ్ సే
నా రహీ కిసీ కామ్ కి జాలీమ్

(మ్యూజికల్ బ్రేక్)

పడి తేరే ఇష్క్ మే జబ్ సే
నా రహీ కిసీ కామ్ కి జాలీమ్
నహీ కోయీ ఫికర్ ముఝకో
కిసీ అంజాం కి జాలీమ్

గిను సాన్సేన్, జాపు మాలా
మెయిన్ బాస్ తేరే నామ్ కి జాలీమ్
పడి తేరే ఇష్క్ మే జబ్ సే
నా రహీ కిసీ కామ్ కి జాలీమ్

ఓ రే చోరీ, తేరీ పెర్రీ
హాత్ లగాకే దేఖా, నరమ్ బడి
100 డిగ్రీలు, 100 డిగ్రీలు
గరం బడి కరమ్ జలీ

పగ్లీ యే ట్రిప్పీ అలాగ్ హై
మైండ్ మే లగా మేరే చిప్ హాయ్ అలాగ్ హై
ఏక్ బార్ జో థామా తేరా హాత్
టు చుటేగా నహీ
మేరీ గ్రిప్ హాయ్ అలాగ్ హైన్

తూ హద్ సే బహర్ జా రహీ హై
మెయిన్ హాడ్ పార్ నహీ కర్నా చాహ్తా
బాకీ కుచ్ భీ కర్వా లే తూ
బస్ ప్యార్ నహీ కర్నా ఆతా

తుఝకో బులాతీ హూఁ
తు ఆయే క్యున్ నా
సావన్ హై ఫిర్ భీ
బాదల్ ఛాయే క్యున్ నా

డెహ్లీజ్ మేరీ పార్ టు
ఇక్క్ బార్ కదమ్ రఖ్ దే
ముజ్కో నా ఔర్ తద్పా
ఆ కామ్ ఖతం కర్దే

తుఝే పాగల్ బనా దుంగీ
నషా ఐసా చద దుంగీ
జరూరత్ అబ్ నహీ తుజ్కో
కిసీ భీ జామ్ కి జాలీమ్

పడి తేరే ఇష్క్ మే జబ్ సే
నా రహీ కిసీ కామ్ కి జాలీమ్
నహీ కోయీ ఫికర్ ముఝకో
కిసీ అంజాం కి జాలీమ్

గిను సాన్సేన్, జాపు మాలా
మెయిన్ బాస్ తేరే నామ్ కి జాలీమ్
పడి తేరే ఇష్క్ మే జబ్ సే
నా రాహి కిసీ...

ఇది మీ అబ్బాయి బాద్షా!

నా రహీ కిసీ కామ్ కి జాలీమ్
నా రహీ కిసీ కామ్ కి జాలీమ్
నా రహీ కిసీ కామ్ కి జాలీమ్
నా రహీ కిసీ కామ్ కి జాలీమ్

బాద్ షా తాజా పాట జవాబ్ సాహిత్యం బాద్షా | 2023

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు