متن آهنگ Chal Bhaag – به کراچی خوش آمدید | 2015

By امی اس. برنتلی

متن آهنگ Chal Bhaag از "به کراچی خوش آمدید"، این آهنگ بالیوود خوانده شده است وجد و عشق جونجا. با حضور جکی باگنانی، ارشد وارسی و لورن گوتلیب. به کارگردانی Ashish R Mohan، موسیقی توسط امجد ندیم ساخته شده است. اشعار Chal Bhaag توسط Sameer Anjaan سروده شده است.

خواننده: وجد و جونجا را دوست دارم

شعر: سامیر انجان

تشکیل شده: امجد ندیم

فیلم/آلبوم: خوش آمدید 2 کراچی

طول: 2:02

منتشر شد: 2015

برچسب: سری T

اسکرین شات متن آهنگ Chal Bhaag

متن آهنگ Chal Bhaag – به کراچی خوش آمدید

اولو که پاته های ساره
بینپینده که لوته ساره
آسمان سه گیکه یه خوجور پ آتکه
اولو که پاته های ساره
بینپینده که لوته ساره
آسمان سه گیکه یه خوجور پ آتکه
ای یاهان سه وهان سه چال
باخ که نیکال جائا ر
وارنا کیسی تارها نه جان باخ پایگی
چال بهاگ ناهی تو
چال بهاگ ناهی تو گ په لعات پد جایگی
چال بهاگ ناهی به سالی باند باج جایگی
چال بهاگ ناهی تو گ په لعات پد جایگی
چال بهاگ ناهی به سالی باند باج جایگی

ای یاهان سه وهان سه چال
باخ که نیکال جائا ر
وارنا کیسی تارها نه جان باخ پایگی
چال بهاگ ناهی تو
چال بهاگ ناهی تو گ په لعات پد جایگی
ای چال بهاگ ناهی تو گ په لعت پاد جایگی
چال بهاگ ناهی به سالی باند باج جایگی
چال بهاگ ناهی تو گ په لعات پد جایگی
چال بهاگ ناهی به سالی باند باج جایگی

موشک کی تاراح یا خرگوش کی تاراح
چال کیسی بهی تارااه سه بودر پاار کارله
موشک کی تاراح یا خرگوش کی تاراح
چال کیسی بهی تارااه سه بودر پاار کارله
Aesi fatti meri bhaai is ki hogi na silaai
چاهه کوی بهی اوپاای فقط یار کارله
وقت های دوهای کا موهاله های کسایی کا
بکره کی تاره گردان حلال کردی جایگی
چال بهاگ ناهی تو
چال بهاگ ناهی تو گ په لعات پد جایگی
چال بهاگ ناهی تو گ په لعات پد جایگی
چال بهاگ ناهی به سالی باند باج جایگی
چال بهاگ ناهی تو گ په لعات پد جایگی
چال بهاگ ناهی به سالی باند باج جایگی

هیپنوتیزم karke misprice karke
سورپرایز karke saare قوانین تاد د
هیپنوتیزم karke misprice karke
سورپرایز karke saare قوانین تاد د
ساق سمت چپ karke سمت راست
کیسی سه فایت کرکه آپنی راه مد د
تایم بورا چال رها خترا دل من پال رها
اونت پ نهی بایته به چیتی خط خیگی
چال بهاگ ناهی تو
چال بهاگ ناهی تو گ په لعات پد جایگی
ای چال بهاگ ناهی تو گ په لعت پاد جایگی
چال بهاگ ناهی به سالی باند باج جایگی
چال بهاگ ناهی تو گ په لعات پد جایگی
چال بهاگ ناهی به سالی..

ترانه متن آهنگ شکیرا – به کراچی خوش آمدید | 2015

ارسال نظر