متن آهنگ Humnava Mere – Jubin Nautiyal | آهنگ هندی

By هارکیراتپال ورما

متن آهنگ همناوا صرفا از آهنگ هندی (2018) خوانده شده توسط جوبین ناوتیال. این آهنگ توسط Rocky-Shiv با شعر نوشته Manoj Muntashir ساخته شده است.

موزیک ویدیو این آهنگ Jubin Nautiyal توسط Ashish Panda کارگردانی شده است.

آهنگ: همناوا مره

خواننده: جوبین ناوتیال

شعر: منوج منتشیر

موسیقی: راکی-شیو

طول آهنگ: 6:47

برچسب موسیقی: سری T

اسکرین شات متن آهنگ Humnava Mere

متن آهنگ همناوا صرفا

بارسون هو گای بیخته

اب ساعت نهی هو توم

فیر آیسا کیون لاگتا های

جهان اصلی هون وهین هو توم

کیا کارون اصلی آپنی اونگلیون کا

کیسی کی بهی تاسویر بنااون

تومهری بان جاتی های

یه سیرف مرا پاگالپان های

یا توم بهی فقط لیه پاگال تی

کال راست من غم میل گایا تا

لاگ که گاله اصلی رو دیا

جو سیرف مرا تا سیرف مرا

مین یوسی کیون خو دیا

هان وو انخین جینه اصلی

چومتا تا بیواجه

پیار فقط لیه کیون

اون من بااقی نه رها

هو…

همناوا صرف

تو های تو مری سانسین چله

Bata de kaise main jiyunga

تره بینا

هو.. همناوا فقط

تو های تو مری سانسین چله

Bata de kaise main jiyunga

تره بینا

هر وقت دیل کو جو ساتاای

آیسی کامی های تو…

اصلی بهی نا جاانو یه

کی یتنا کیون لعظمی های تو

نئندین جاکه نا لاوتی

کیتنی رائتین دال گایی

ایتنه تااره جینی کی

اونگلیان بهی جال گای

هو…

همناوا صرف

تو های تو مری سانسین چله

Bata de kaise main jiyunga

تر بینا…

هو.. همناوا فقط

تو های تو مری سانسین چله

Bata de kaise main jiyunga

تره بینا

تو آاخری آنسو و یاارا

های آخری تو غم

دل آب کهان های جو دوبارا

دِین کیسی کو هوم

آپنی شامون من هیسا

فیر کیسی کو نا دیا

ایشق تره بینا بهی

مین توجهسه سلام کیا

ای…

همناوا مره تو های تو مری سانسین چله

Bata de kaise main jiyunga tere bina

هو ..

فاصله نا د کی اصلی هو آسره تره

Bata de kaise main jiyunga tere bina

آزما راها موجه کیون

آ بهی جا کهین سه آب تو

کیسه اصلی جییونگا تره بینا

دیدی من جو دادکان هاین

تره نم پ چله هاین

کیسه اصلی جییونگا تره بینا

آسیاب جواب گایا موجه

اصلی تومهری زندهگی من کهن نهی تا

فیر بهی اصلی هی تومهری زینداگی تا

سیرف اصلی هی تومهاره لیه پاگال نهی تا

توم بهی…

Humnava mere tu hai to

مری سانسین چله

Bata de kaise main jiyunga tere bina

متن آهنگ همناوا – هماری آدهوری کاهانی

ارسال نظر