متن اصلی Deewana Tera – Guru Randhawa | آرجون پاتیالا

By ریچارد آر ساکستون

متن اصلی Deewana Tera by گورو رنداوا جدیدترین آهنگ بالیوود از فیلم آرجون پاتیالا. این توسط گورو راندهاوا خوانده و نوشته شده است در حالی که موسیقی آن توسط ساچین-جیگر ارائه شده است.

خواننده: گورو رنداوا

شعر: گورو رنداوا

تشکیل شده: ساچین-جیگار

فیلم/آلبوم: آرجون پاتیالا

طول: 2: 14

رهایی: 2019

برچسب: سری T

اسکرین شات متن اصلی دیوانا ترا

متن اصلی Deewana Tera – Arjun Patiala

گور گور مخده په کالا کالا تیل

تریان آداوان مرا لوت لیا دیل

دل های مرا بادی مشقل من

آسیاب بادبادک آکه بیبی ماینو کالی

گور گور مخده په کالا کالا تیل

تریان آداوان مرا لوت لیا دیل

دل های مرا بادی مشقل من

آسیاب بادبادک آکه بیبی ماینو کالی

اوه مری پریتو سن جیتو

اوه مری پریتو سن جیتو

یه هاال جو های مرا هال

آیسا های کیون کیون

کیونکی مین دیوانا ترا

دیوانه ترا اصلی

Main Diwana Tera Oh OO

آشیق پورانا ترا

اصلی دیوانا ترا مین

کیونکی مین دیوانا ترا

دیوانه ترا اصلی

Main Diwana Tera Oh OO

آشیق پورانا ترا

اصلی دیوانا ترا مین

جان جانا مری جان آئه مان

بدن Teri Lage مانند الماس

یک در میلیون دختر بچه

دخو توجه توه مرا نیکله های دم

جان جانا مری جان آئه مان

بدن Teri Lage مانند الماس

یک در میلیون دختر بچه

دخو توجه توه مرا نیکله های دم

اوه مری پریتو سن جیتو

اوه مری پریتو سن جیتو

یه هاال جو های مرا هال

آیسا های کیون کیون

کیونکی مین دیوانا ترا

دیوانه ترا اصلی

Main Diwana Tera Oh OO

آشیق پورانا ترا

اصلی دیوانا ترا مین

کیونکی مین دیوانا ترا

دیوانه ترا اصلی

Main Diwana Tera Oh OO

آشیق پورانا ترا

اصلی دیوانا ترا مین

ترانه متن آهنگ Coka 2.0 – Liger (2022) | جانی | آهنگ تلوگو

ارسال نظر