متن آهنگ Maine Pi Rakhi Hai – Tu Jhoothi ​​Main Makkaar | 2023

By مزینا نور

متن آهنگ Maine Pi Rakhi Hai: ارائه آیتم آهنگ بالیوود آهنگ "مین پی راخی های" توسط شریا گوشال و دیویا کومار از فیلم بالیوود "Tu Jhoothi ​​Main Makkaar". اشعار Maine Pi Rakhi Hai توسط Amitabh Bhattacharya نوشته شده است، در حالی که موسیقی آهنگ Maine Pi Rakhi Hai توسط Pritam ساخته شده است. در سال 2023 از طرف سری T منتشر شد.

موزیک ویدیو دارای رانبیر و شرادا است.

هنرمندشرایا قوشال & دیویا کومار

متن ترانه: آمیتاب بهتاچاریا

تشکیل شده: پریتام

فیلم/آلبومTu Jhoothi ​​Main Makkaar

طول: 3: 28

منتشر شد: 2023

برچسب: سری T

اسکرین شات متن آهنگ Maine Pi Rakhi Hai

متن آهنگ Maine Pi Rakhi Hai – Tu Jhoothi ​​Main Makkaar

راعت یه کرمجلی راعات
یه ساناک چاذی رات
بشارم بادی های

عاج کارگی مره ساعت
یه کوی خرفات
پیچه سلام پادی های

اوو رآت یه کرمجلی رائت
یه ساناک چاذی رات
بشارم بادی های

عاج کارگی مره ساعت
یه کوی خرفات
پیچه سلام پادی های

هونی توه کویی گالات بعات
پاککی های

مین پی راخی های
مین پی راخی های
مین پی راخی های

راج که عاج مین
مین پی راخی های
مین پی راخی های
مین پی راخی های

گوت گات که
مین پی راخی های
مین پی راخی های
مین پی راخی های

گالتی های مائوکه کی
مرا دوش ناهی های
کیتنی تیکای های
موجه هوش نهی های

هونا کیا هونا کیا
Hona Ab 90 ML Se
Litre'on Mein Pee Ke Bhi
سانتوش ناهی های

Sakhi Aur Pilane Ko
ماره جا راه لدکه
ظرفیت که Maamle Mein
Saare Hain Kadke

پی که بهی پی که بهی
پی که بهی جو تیکا راها
Saath Le Jaaungi
گیربان پاکاد که

پر یه عنایت کال سوبا
تک کی های

مین پی راخی های
مین پی راخی های
مین پی راخی های

راج که عاج مین
مین پی راخی های
مین پی راخی های
مین پی راخی های

گوت گات که
مین پی راخی های
مین پی راخی های
مین پی راخی های

جیس بار من پائیرون کی
تره ضول پادی نا
Daaru Wahan Ki
پیاکادون کو چادی نا

وایسه تو مهخانون کا
اصلی بهی هون فریشتا
توه فیر چطوری مری نظر
کبهی توجهسه لادی نا

عاج کی پهلی مولکات
سه چیدی های جو باات
دلچسپ بادی های

ساعت کی ساری خرفات
هو جای لاگه هاث
کیا سوچ راهی های

لاگتا های دونون کی یه رات
لاکی های

مین بهی مین بهی مین بهی
مین پی راخی های
مین پی راخی های
مین پی راخی های

راج که عاج مین
مین پی راخی های
مین پی راخی های
مین پی راخی های

گوت گات که
مین پی راخی های
مین پی راخی های
مین پی راخی های

راج که عاج مین
مین پی راخی های
مین پی راخی های
مین پی راخی های

ترانه متن آهنگ Lehenga Lehak Jaayi – Pawan Singh | 2023

ارسال نظر