متن آهنگ Naya Pyaar Naya Ehsaas از عشق طبقه متوسط

By ادوارد ام. پتیت

متن آهنگ نایا پیار نایا احساس: خوانده شده توسط جوبین ناوتیال و پالاک موچالاست. در این آهنگ بالیوود "Naya Pyaar Naya Ehsaas" از فیلم "Middle-Class Love"، هیمش رشامیا موسیقی را ساخته در حالی که شعر ترانه توسط هیمش رشامیا نوشته شده است. ویدیوی آهنگ - پریت کمانی، کاویا تاپار، عایشه سینگ و مانوج پهوا.

این آهنگ در سال 2022 به نمایندگی از کمپانی Zee Music منتشر شد. به کارگردانی Ratnaa Sinha.

اسم آهنگ: نایا پیار نایا احساس

خواننده: جوبین ناوتیال & پالک موچال

شعر: Himesh Reshammiya

تشکیل شده: Himesh Reshammiya

فیلم/آلبوم: عشق طبقه متوسط

طول: 3:35

رهایی: 2022

برچسب: شرکت زی موزیک

اسکرین شات متن آهنگ نایا پیار نایا احساس

متن آهنگ Naya Pyaar Naya Ehsaas – عشق طبقه متوسط

تومن نه جان کیا کار دیا
خاموشیون نه شور بهار دیا
لاگن لاگه توم آپنه هیومین
هان دی چوکه هاین دل یه تومهین

پهلی خوشبو پهلا جادو پهلی ید
پهلی باریش پهلی خواهیش پهلی پیاس
نایا پیار های نایا احساس
نایا پیار های نایا احساس

پهلا ساپنا پهلا سجده پهلوی یاد
پهلا موسم پهلی دادکان پهلی پیاس
نایا پیار های نایا احساس
نایا پیار های نایا احساس

تومسه دل لاگی من
تومسه دوستی من
دل جان کایسه خو گایا

Tha Jo Mera سلام
کیون انجان بانکار
یه توه بس ترا هوکه ره گایا

Lekin Hua Jo Hona سلام تا
دل کا سوکون یه خونا هی تا
بس های تسالی هومکو یاهی
تومسه های آچها کویی ناهی

پهلا آرمان پهلی جامبیش پهلی یاد
پهلی چاهات پهلی برکت پهلی پیاس
نایا پیار های نایا احساس
نایا پیار های نایا احساس

دیل من جهانک کار
توم دخوگه جاب کبهی
بس هومکو سلام واهان پائوگه

بعات یه معن لو
توم ساچ یه جان لو
توم هومسه در آب ره نا پائوگه

رهته ماگار هوم جاب سث هاین
اودته هوا من دین رائت هاین
چهره هو ترا عانخین مری
کت جای یون هی یه زندهگی

پهلی سنگات پهلی رنگات پهلی یاد
پهلا شیکوا پهلی گالتی پهلی پیاس
نایا پیار های نایا احساس
نایا پیار های نایا احساس

آهنگی دیگر متن ترانه آپنا کارنگه – عشق طبقه متوسط ​​(2022)

ارسال نظر