متن آهنگ زنده باندا – شاهرخ خان | جوان (2023)

By Aurea E. Jones

متن آهنگ زنده باندا: این آخرین منتشر شده است آهنگ بالیوود "Zinda Banda" از فیلم آینده "Jawan"، که توسط آنیرود راویچاندردر حالی که انیرود راویچاندر نیز موسیقی را ساخته است و اشعار آهنگ Zinda Banda توسط ارشاد کمیل نوشته شده است. کارگردانی این فیلم بر عهده Atlee است.

این آهنگ در سال 2023 از طرف سری T منتشر شد. ویدیوی آهنگ | شاهرخ خان، دیپیکا پادوکن، نایانتارا و ویجی ستوپاتی.

اسم آهنگ: زندا باندا

خواننده: آنیرود راویچاندر

شعر: ارشاد کمیل

تشکیل شده: آنیرود راویچاندر

فیلم/آلبوم: جوان

طول: 3:45

رهایی: 2023

برچسب: سری T

اسکرین شات متن آهنگ زیندا باندا

متن آهنگ زنده باندا – جوان

آسولون پر جهان آنچ آیه
تکرانا زروری های
باندا زندا هو تو
Zinda Nazar Aana Zaroori Ho
باندا هو به زندا هو

دیل ناچدا ری
دیل ناچدا
خُل که تیرکنه سه باچنا
آماده تحویل

دخ
Himmat se nacho thirak thirak yaaron
دهرتی هیلا دو تیراک تیراک ری

Maati ka baadal ** ban jaaye
امبار جوکا دو تیراک تیراک ری
Ladak Madak Banda Ho
خدک گالات باندا هو
فیکار فیکار زندا هو
باندا هو زیندا هو

تاآباد تودک بنده هو
فلک طلاک بنده هو
صابر شکر زندا هو
باندا هو زیندا هو

تادپان رنگا ر دادکان انگاره
تان من گانگا ری زیندا باندا هو

آره تان من گانگا ری زیندا باندا هو
جحتپت جومار قومر
جانجار باجه ر
برا چله دوان چله

جو نا سوچه
نه نه
آب نا رکنا چلنه د
جحتپت جومار قومر
جانجار باجه ر

کوی همیشه جایسا کهن
هوم نه جهان سه همسه جهان
جی من جشن من آهات چله
آپنه هنر من چاهات چله

تیراک تیراک تاکنا کیون
توناک توناک تکنا کیون
جیجهاک جیجهاک جخنا کیون
باندا هو زیندا هو

تادک بهادک باندا هو
فلک طلاک بنده هو
فیکار فیکار زندا هو
باندا هو زیندا هو

جینا جان جو دیل کی مائن جو
کار د تهنه جو زندا باندا هو
آره کار ده ثانه جو زندا باندا هو

هی هی تو!

جحتپت جومار قومر
جانجار باجه ر
برا چله دوان چله

جو نا سوچه
نه نه
آب نا رکنا چلنه د
جحتپت جومار قومر
جانجار باجه ر

اینم یه آهنگ هندی دیگه متن آهنگ Har Har Mahadev – OMG 2 | آکشای کومار و پانکاج تریپاتی

ارسال نظر