د اخ لاډ جاوې سندرې – لوراتري (۲۰۱۸)

By مزینه نور

د اخ لاد جاوي غزلونه د لیوراتري فیټ څخه آیوش شرما او وارینا حسین وروستی دی د بالیووډ سندره د سلمان خان لخوا تولید شوی او سندرې یې ویلي بادشاه، اسیس کور، جوبین نوتیال او تنشک باغچي.

هنرمندان: بادشاه، جوبین نوتیال او تنشک باغچي اسیس کور

ترانه: تنشک باغچي او بادشاه

کمپوز شوی: تنشک باغچی

فلم/البملیوراتری

اوږدوالی: 2: 16

خپرول: 2018

لیبل: T-Series

د اخ لاد جاوي غزلونو سکرین شاټ

د اخ لاد جاوې سندرې – لوراتري

Jo Akh lad Jaave
په ټوله شپه نه راځي
مینو ډیر تادپاوی
دل چین که نه پای ته پای x (2)

خان خان خان چودي
تری خان خانه خانه خنکی ری
خان خانه خانه خانه
وخ ویخ کی چیره
میرا دل یی دک دک درکه ری
دل یی دک دک درکه

ترساوې تیری بن یی بیا نه پای

Maahi jo tu naaave aave aave
Jo Akh lad Jaave
په ټوله شپه نه راځي
مینو ډیر تادپاوی
دل چینه که نه پای ته ورسیده

اجازه راکړئ چې زما جان های تیری یو نظر
باکی شاکی ګنی کی جیسی کوی
دیک کی چندا وی ګیا توجه چپه
بات میری سن ماشوم بلکول چپ x (2)

مین باولی هو تیری
ته جان هې نه مې
بس پیار هې منګا

کس باته کی ده دری
باولی هو تیری
ته جان هې نه مې
بس پیار هې منګا
کس باته کی ده دری

آجا چل ته زما سات یاره چل ته
یه رات کبھی نه راځي

Jo Akh lad Jaave
په ټوله شپه نه راځي
مینو ډیر تادپاوی
دل چینه که نه پای ته ورسیده

سارى رات، سارى رات، سارى رات
نیند نه آو جو اخ لاډ جاوې x (2)

Jo Akh lad Jaave
Jo Akh lad Jaave

سندره د چوګدا سندرې – لیوراتري (2018) | اسیس کور

د يو پيغام د وتو