متن آهنگ Aigiri Nandini – Samrat Prithviraj (2022)

By شرلی هاوارث

متن آهنگ Aigiri Nandini: از فیلم بالیوود "Samrat Prithviraj" این فیلم توسط Chandrraprakash Dwivedi کارگردانی شده است. هاریچاران خوانده اند آهنگ تامیل"Aigiri Nandini"، شانکار-احسان-لوی موسیقی را ساخته در حالی که شعر ترانه توسط وارون گروور نوشته شده است. ویدیوی آهنگ – آکشای کومار | سانجی دات | سونو سود.

این آهنگ در سال 2022 از طرف YRF تامیل منتشر شد.

اسم آهنگ: آیگیری ناندینی

خواننده: هاریچاران

شعر: وارون گروور

تشکیل شده: شانکار-احسن-لوی

فیلم/آلبوم: سامرت پریثویراج

طول: 2:54

رهایی: 2022

برچسب: YRF تامیل

اسکرین شات متن آهنگ Aigiri Nandini

متن آهنگ Aigiri Nandini – Samrat Prithviraj

جای بهاوانی جای آمبا
جای بهاوانی جای آمبا
جای جای جگ جانانی دیوی
سور نار مونی عصور سهنی
باکتی موکتی دایانی بای هارنی کالیکا
منگل ماد سید سادینی
پراو شرو ریش بادنی
تاکات [؟] تارون تارینی کیران ماالیکا

جای بهاوانی جای آمبا
جای بهاوانی جای آمبا
جای بهاوانی…
Jaitu Jaite Maa Bhawani
جای جای جای امبه
آسور معاره سور کو تااره
جای جای جاگدامبه

ریدی سیدی دت مایی
باکت کو ریجاوه
باکتی کی جوت ژاژ
داش دیش پراگتاوه
سیدی کی آن بان شان کو سامباله
Maat Kaho Maayi Kaho Gale Se Lagale
ریدی سیدی دت مایی
باکت کو ریجاوه
آسور معاره سور کو تااره
جای جای جاگدامبه

آی جیری-ناندینی ناندیتا-مدینی
ویشوا-وینودینی ناندی-نوت
گیر-وارا-ویندیا-شیرو-دی-نیواسینی
Vissnnu-Vilaasini Jissnnu-Nute
باگاواتی هی شیتی-کانتها-کوتومبینی
Bhuri-Kuttumbini Bhuri-Krte
جایا جایا هی ماهیسااسورا-ماردینی
رامیا-کاپردینی شایلا-سوته

سوره-وارا-وارسینی دوردهرا-درسینی
دورموخا-مارسینی هارسا-ریت
Tribhuvana-Possinni Shangkara-Tossinni
کیلبیسا-موسینی غوصا-رتبه
دانوجا-نیروسینی دیتی-سوتا-روسینی
دورمادا-شوسینی سیندو-سوته
جایا جایا هی ماهیسااسورا-ماردینی
رامیا-کاپردینی شایلا-سوته
جای بهاوانی جای آمبا
جای بهاوانی جای آمبا

در اینجا یک آهنگ تامیل دیگر است اشعار Menmayaay – Samrat Prithviraj (2022)

ارسال نظر