ఆఫత్ సాహిత్యం – తనిష్క్ బాగ్చి | లిగర్ (2022)

By తులసి మహాబీర్

ఆఫత్ సాహిత్యం సరికొత్త 2022 సరికొత్తది హిందీ పాట పాడారు జహ్రా S. ఖాన్ మరియు తనిష్క్ బాగ్చి. ఈ పాటకు సంగీతం తనిష్క్ బాగ్చి అందించగా, ఆఫత్ లిరిక్స్ రష్మీ విరాగ్ రాశారు. ఇది సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా తరపున విడుదలైంది.

విజయ్ దేవరకొండ, అనన్య పాండే నటించిన మ్యూజిక్ వీడియో.

గాయకుడు: జహ్రా S. ఖాన్ మరియు తనిష్క్ బాగ్చి

సాహిత్యం: రష్మి విరాగ్

కూర్చబడింది: తనిష్క్ బాగ్చి

సినిమా/ఆల్బమ్: లైగర్

పొడవు: 2:32

విడుదల: 2022

లేబుల్: సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా

ఆఫత్ సాహిత్యం - లిగర్

ట్యూనే ఆఖోన్ సే పిలాయి దారు పీ జావుంగి
కైసే ఘర్ జావుంగీ, యహీ గిర్ జావుంగీ
కలి హూన్ ప్రధానం
తు ఛుయేగా తో ఖిల్ జావుంగీ
తేరీ బాన్ జావుంగి, తుఝే మిల్ జావుంగి

జబ్ మూవ్ కరే తు
జబ్ గాడి కరే తు
లాతీ హై ఖయామత్
జవానీ తేరీ ఆఫత్
జవానీ తేరీ ఆఫత్
జవానీ తేరీ ఆఫత్
జవానీ తేరి ఆ ఆ

Na to chal paaungi
నా సంభాల్ పావుంగి
తేరీ బాహోన్ మే నా ఆయీ తో
కిధార్ జావుంగి

తు నా బచ్ పాయేగా
మెయిన్ నా బాచ్ పావుంగి
ట్యూన్ హాత్ జో లాగయా
జల్ జావుంగికి ప్రధానం

ఓ తూ ఆగ్ మతని
కహా చలీ దీవానీ
ఆ సీనే సే ఆకే లిపట్
జవానీ తేరీ ఆఫత్
జవానీ తేరీ ఆఫత్
జవానీ తేరీ ఆఫత్
జవానీ తేరీ ఆ ఆ (ఛోద్ దో ముఝే)

జవానీ తేరీ ఆఫత్

సాంగ్ బారిష్ ఆ జావే సాహిత్యం – ((మిత్రాజ్)) | తాజా హిందీ పాట (2022)

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు