కిస్ రాస్తే హై జానా లిరిక్స్ – జడ్జిమెంటల్ హై క్యా (2019)

By తులసి మహాబీర్

కిస్ రాస్తే హై జానా లిరిక్స్ తాజా బాలీవుడ్ సాంగ్ సినిమా జడ్జిమెంటల్ హై క్యా నుండి పాడారు సురభి దశపుత్ర & అర్జున హర్జై. కొత్త పాటకు సంగీతం అర్జున హర్జాయ్ అందించగా, సాహిత్యం కుమార్ రాశారు.

గాయకుడు: సురభి దశపుత్ర & అర్జున హర్జై

సాహిత్యం: కుమార్

కూర్చబడింది: అర్జున హర్జై

సినిమా/ఆల్బమ్: జడ్జిమెంటల్ హై క్యా

పొడవు: 2: 27

విడుదల: 2019

లేబుల్: జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ

కిస్ రాస్తే హై జానా లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్

కిస్ రాస్తే హై జానా లిరిక్స్ – జడ్జిమెంటల్ హై క్యా

నా ఇస్స్ రాస్తే హై జానా

నా uss రాస్తే హై జానా

జానే కహా హై జానా వే

ఇస్ ఓరే నా లబేయ రాహా

ఉస్స్ ఒరే నా లబేయ ఛావా

మెయిన్ మాంగ్డి రెహ్ గయీ ఆ దువావా వే

జావ మైం జావ మైం కితే

జావా ప్రధాన జావా

తక్క సాహ మైం సాహ మైం కితే హోర్

జావ మైం జావ మైం కితే

జావా ప్రధాన జావా

తక్క సాహ వే సాహ వే కితే హోర్

హో…

తిక్తా నై ఆ కోయి పాల్ యహా

క్యు యే బటా రహే భాగ్తా

ఝుక్తా నహీ హై క్యూన్ ఆస్మాన్

హర్ పాల్ జమీన్ కోయి దేఖ్తా

నా మంజిల్ పే హై జానా

నా రాహో పే థామ్ జానా

జానే కహా జాన వే

జానే వే కితే జావా హో...

జావ మైం జావ మైం కితే

జావా ప్రధాన జావా

తక్క సాహ మైం సాహ మైం కితే హోర్

నా ఇస్స్ రాస్తే హై జానా

నా uss రాస్తే హై జానా

జానే కహా హై జానా వే

ఇస్ ఓరే నా లబేయ రాహా

ఉస్స్ ఒరే నా లబేయ ఛావా

మెయిన్ మాంగ్డి రెహ్ గయీ ఆ దువావా వే

జావ మైం జావ మైం కితే

జావా ప్రధాన జావా

తక్క సాహ మైం సాహ మైం కితే హోర్

జావ మైం జావ మైం కితే

జావా ప్రధాన జావా

తక్క సాహ మైం సాహ మైం కితే హోర్

సాంగ్ పారా పారా లిరిక్స్ – జడ్జిమెంటల్ (2019)

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు