మేరా ప్యార్ తేరా ప్యార్ లిరిక్స్ – జలేబి (2018) | అరిజిత్ సింగ్

By రోండా E. గోవర్

మేరా ప్యార్ తేరా ప్యార్ లిరిక్స్ – జలేబి: అరిజిత్ సింగ్ దీనిని పాడారు బాలీవుడ్ పాట ఇది వరుణ్ మిత్ర, రియా చక్రవర్తి నటించిన జలేబి చిత్రానికి సంబంధించినది. దీన్ని రష్మీ విరాగ్ రాశారు. జీత్ గంగూలీ సంగీతం సమకూర్చారు.

ఆర్టిస్ట్స్అరిజిత్ సింగ్

సాహిత్యం: రష్మీ విరాగ్

స్వరపరచిన: జీత్ గంగూలీ

సినిమా/ఆల్బమ్జిలేబీ

పొడవు: 3: 22

విడుదల: 2018

లేబుల్: సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా

మేరా ప్యార్ తేరా ప్యార్ లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్

మేరా ప్యార్ తేరా ప్యార్ లిరిక్స్ - జలేబి

మైం జిత్నా తుమ్హేం దేఖున్
మన్ యే నా భరే
మైం జిత్నా తుమ్హేన్ సోచున్
మన్ యే నా భరే

ఇన్ ఆఖోన్ మే ఛలక్తా హై
మేరా ప్యార్ తేరా ప్యార్
కహీం తుజ్మేం ధడక్తా హై
మేరా ప్యార్ తేరా ప్యార్

మేరా ప్యార్ తేరా ప్యార్ x (2)

మైం జిత్నా తుమ్హేం దేఖున్
మన్ యే నా భరే
మైం జిత్నా తుమ్హేన్ సోచున్

మన్ యే నా భరే
తోడా సా మేరా హై, తోడా తుమ్హారా
మిలా-జులా సా యే ఖ్వాబ్ హమారా
ఏక్ మీథీ ధున్ సునాయి
దే రహీ హై ఆజ్ కల్
హస్ కే సారే ఘుమ్ హమారే
దేగా ఖుసియోం మే బాదల్

మేరా ప్యార్ తేరా ప్యార్ x (2)

మైం జిత్నా తుమ్హేం దేఖున్
మన్ యే నా భరే
మైం జిత్నా తుమ్హేన్ సోచున్
మన్ యే నా భరే

కోయీ నహీ సౌ సాల్ జియా హై
ప్యార్ మగర్ కాయమ్ రెహతా హై
ధూప్ ఖుష్బు ఔర్ హవాయిన్
బాంకే యే రెహ్ జాయేగా
బాద్ అప్నే భీ హమారే
యే జహాన్ మెహకయేగా

మేరా ప్యార్ తేరా ప్యార్ x (2)

మైం జిత్నా తుమ్హేం దేఖున్
మన్ యే నా భరే
మైం జిత్నా తుమ్హేన్ సోచున్
మన్ యే నా భరే

సాంగ్ పాల్ సాహిత్యం – జలేబి (2018) | అరిజిత్ సింగ్ & శ్రేయా ఘోషల్

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు