ఓ మేరీ జాన్ లిరిక్స్ – రాజ్ రీబూట్ | ఇమ్రాన్ హష్మీ

By అమ్రావో ఛబ్రా

ఓ మేరీ జాన్ లిరిక్స్ రాజ్ రీబూట్ (2016) నుండి పాడారు KKబాలీవుడ్ సాంగ్ కౌసర్ మునీర్ రాసిన సాహిత్యంతో సంగీత్-సిద్ధార్థ్ హల్దీపూర్ స్వరపరిచారు.

రాజ్ రీబూట్ సినిమాలో ఇమ్రాన్ హష్మీ, కృతి కర్బందా నటించారు. మరియు విక్రమ్ భట్ దర్శకత్వం వహించారు. రాజ్ రీబూట్ 16 సెప్టెంబర్ 2016న విడుదలైంది.

పాట: ఓ మేరీ జాన్

గాయకుడు: KK

సాహిత్యం: కౌసర్ మునీర్

సంగీతం: సంగీతం-సిద్ధార్థ్ హల్దీపు

సినిమా/ఆల్బమ్: రాజ్ రీబూట్

ట్రాక్ పొడవు: 4: 37

సంగీత లేబుల్: T-Series

ఓ మేరీ జాన్ లిరిక్స్ స్క్రీన్ షాట్ – రాజ్ రీబూట్

ఓ మేరీ జాన్ సాహిత్యం

ఓ జానా నా జానా తు

డోర్ హమ్సే కభీ

సో జో తూ చలీ గయీ

మార్ జాయీంగే హమ్ అభి

తుఝసే షురు తుఝపే ఖతం

తుఝ్సే ముకమ్మాళ్ హై హమ్

ఓ హో హో తేరే బినా అధే భీ క్యా

తేరే బినా అధూరే క్యా తు హీ బాతా

ఓ మేరీ జాన్ తేరే బినా హైం పూరే క్యా

తేరే బినా జానా కహఁ

హా తేరే బినా జీనా క్యా

తేరే బినా మర్నా క్యా

తేరే బినా జానా కహఁ

ఓ మేరీ జాన్ అబ్ కే నా జా..

ఓ మేరీ జాన్..

ఓ జానా నా జానా తూ

డోర్ హమ్సే కభీ

కోషిషేన్ కి బడి

ఖుడ్సే మితదే తుమ్హేం సనమ్

పర్ హై దిల్ కా కరమ్

కే ఖుద్ హీ మిట్ గయే హై హమ్

తుమ్సే మిట్టే తుమ్సే బానే

తుమ్సే ముకమ్మాళ్ హై హమ్

ఓ హో హో తేరే బినా అధే భీ క్యా

తేరే బినా అధూరే క్యా తు హీ బాతా

ఓ మేరీ జాన్ తేరే బినా హైం పూరే క్యా

తేరే బినా జానా కహఁ

ఓ మేరీ జాన్ అబ్ కే నా జా..

ఓ మేరీ జాన్..

ఓ జానా నా జానా తు

డోర్ హమ్సే కభీ

హో జీ రహెం థే తేరా

ఘుమ్-ఎ-దిల్ చూపా కే హమ్ సనమ్

అబ్ హై షోర్ హర్ తరాఫ్

హాన్ ఇష్క్ కర్తే హై హమ్

టాబ్ ఇష్క్ థా అబ్ ఇష్క్ హై

కర్తే రహీంగే సదా తుమ్సే హై

తేరే బినా అధే భీ క్యా

తేరే బినా అధూరే క్యా తు హీ బాతా

ఓ మేరీ జాన్

తేరే బినా హైం పూరే క్యా

తేరే బినా జానా కహఁ

ఓ మేరీ జాన్ అబ్ కే నా జా

ఓ మేరీ జాన్ అబ్ కే నా జా

ఓహ్ లా లా లిరిక్స్ – శుభ్ మంగళ్ జ్యాదా సావధాన్

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు