ఫిర్ సే లిరిక్స్ (టైటిల్ ట్రాక్) - శ్రేయా ఘోషల్

By ఫేవియో జరాగోజా

ఫిర్ సే లిరిక్స్ (టైటిల్ సాంగ్): ఈ బాలీవుడ్ పాట పాడింది నిఖిల్ డిసౌజా మరియు శ్రేయా ఘోషల్ కునాల్ కోహ్లీ & జెన్నిఫర్ వింగెట్ నటించారు. ఈ పాటను జీత్ గంగూలీ కంపోజ్ చేయగా, లిరిక్స్ రష్మీ విరాగ్ రాశారు.

గాయకుడు: నిఖిల్ డిసౌజా మరియు శ్రేయా ఘోషల్

సాహిత్యం: రష్మి విరాగ్

కూర్చబడింది: జీత్ గంగులి

సినిమా/ఆల్బమ్: ఫిర్ సె

పొడవు: 4: 10

విడుదల: 2018

లేబుల్: T-Series

ఫిర్ సే సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్ షాట్

ఫిర్ సే లిరిక్స్ (టైటిల్ ట్రాక్) - శ్రేయా ఘోషల్

ఖిడ్కీ పే ఆయీ హై,
కుచ్ బారిషేన్ ఓహో,
భీగీ సి లయీ హైం,
సంగ్ ఖ్వాహిషేన్,

ఫిర్ సే,
ఫిర్ సే,

మౌసం నే బె-ఇరాడా,
లి కర్వాటైన్ హ్మ్మ్..
పానీ మే లెహ్రాన్ కీ,
బధి హర్కతీన్,

ఫిర్ సే,
ఫిర్ సే,

కుచ్ ఆహత్ సి,
జబ్ హోతీ హై,
గాబ్రహత్ సి,
ఫిర్ హోతీ హై,

బిన్ బాత్ కే,
సిర్హాన్ సి కుచ్ హోతీ హై,

హో.. క్యా మిలేంగీ ఇస్ దిల్ కో,
నయీ మంజిలిన్,

క్యా సజేంగి దోబారా,
వోహి మెహ్ఫైలిన్,

ఫిర్ సే,
ఫిర్ సే,

సప్నో మే కిసీ,
సే మిల్తీ హూన్,
ఫిర్ ధీరే సే సో,
కే ఉత్తి హూన్,

దిన్ భర్ యున్హి,
కుచ్ సోచ్తా రెహతా హూన్,

యే హవీన్ లయీ హై,
నయీ ఖ్వాహిషేన్ ఓహో,
బాధ్తీ సి జా రహీ హై,
మేరీ హస్రతీన్,

ఫిర్ సే, ఫిర్ సే..
ఫిర్ సే, ఫిర్ సే..
ఫిర్ సే, ఫిర్ సే..

సాంగ్ స్వాగ్‌పూర్ కా చౌదరి సాహిత్యం – కాలాకాండి (2018)

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు