లుట్ పుట్ గయా సాహిత్యం - డంకీ డ్రాప్ 2

లుట్ పుట్ గయా సాహిత్యం

లుట్ పుట్ గయా సాహిత్యం – డంకీ డ్రాప్ 2 | అరిజిత్ సింగ్

లుట్ పుట్ గయా సాహిత్యం, అరిజిత్ సింగ్ పాడారు, రాబోయే చిత్రం "డుంకీ … నుండి కొత్తగా విడుదలైన బాలీవుడ్ పాట "లుట్ పుట్ గయా"

ఇంకా చదవండి