కోకా 2.0 సాహిత్యం – లిగర్ (2022) | జానీ | తెలుగు పాట

By గెయిల్ C. కర్లీ

కోకా 2.0 సాహిత్యం Liger నుండి తాజా బ్రాండ్ కొత్తది తెలుగు పాట యొక్క స్వరంలో సుఖే మరియు లిసా మిశ్రా, జానీ, లిజో జార్జ్ మరియు DJ చేతస్ సంగీతం అందించారు. కోకా 2.0 సాంగ్ లిరిక్స్ జానీ రాశారు. ఈ చిత్రానికి పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

మ్యూజిక్ వీడియోలో విజయ్ దేవరకొండ మరియు అనన్య పాండే ఉన్నారు.

గాయకుడు: సుఖేయా, లిసా మిశ్రా

సాహిత్యం: జానీ

కూర్చబడింది: జానీ, లిజో జార్జ్, DJ చేతస్

సినిమా/ఆల్బమ్: లైగర్

పొడవు: 2: 43

విడుదల: 2022

లేబుల్: సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా

కోకా 2.0 సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

కోకా 2.0 సాహిత్యం - లిగర్

కొనిస్తానే కోకా కోకా

కోకా కోకా కోకా కోకా కోకా

కట్టిస్తానే కోకా కోకా

కోకా కోకా కోకా కోకా కోకా

కొనిస్తానే కోకా కోకా కోకా

కట్టిస్తానే కోకా కోకా కోకా

కొనిస్తానే కోకా కోకా కోకా

కట్టిస్తానే కోకా కోకా కోకా

కొనిస్తానే కో కో కో కో కో

కోకా కో కో కో కో కో కో కో

కట్టిస్తానే కో కో కో కో కో

కోకా కోకా కోకా కోకా

వెళ్దాం

నల్ల ముక్కుపుడక ఎత్తుకుంటే

మగాడి గుండె ఎట్టాగుతుంది

తెల్ల పాలపిట్ట లాగ నువ్వు

ఒళ్లు ఇరుసుకుంటే నిద్దరత్తగుండె

నల్ల ముక్కుపుడక ఎత్తుకుంటే

మగాడి గుండె ఎట్టాగుతుంది

తెల్ల పాలపిట్ట లాగ నువ్వు

ఒళ్లు ఇరుసుకుంటే నిద్దరత్తగుండె

నీ మైకం ఎక్కి దిగాదే

ఎక్కి తొక్కే రగాడె

నీ అందం చెక్కిందేవాడే

కొనిస్తానే కోకా కోకా కోకా

కట్టిస్తానే కోకా కోకా కోకా

కొనిస్తానే కోకా కోకా కోకా

కట్టిస్తానే కోకా కోకా కోకా

కొనిస్తానే

కొనిస్తానే

కొనిస్తానే

కొనిస్తానే కోకా కోకా కోకా

హాన్ జీ

ఊ బాబు ముద్దులేటి తిచ్చుకుంటా మొక్కులే

నీకు ఇచ్చినకా రాసుకోను లెక్కలే

అసలే వెనక తాగాను

ఇక మొదలే తైతకతక్కలే

బాబు ముద్దులేటి తిచ్చుకుంట మొక్కులే

నీకు ఇచ్చినకా రాసుకోను లెక్కలే

అసలే వెనక తాగాను

ఇక మొదలే తైతకతక్కలే

ఓలమ్మో పట్టపగలే

నువ్వట్ట ఇత్త తాగిలే

అమాంతం పుట్టె తెగులే

తెగులే తెగులే

కొనిస్తానే

కొనిస్తానే

కొనిస్తానే

కొనిస్తానే

కొనిస్తానే

కొనిస్తానే

ఇప్పుడు దానిని విచ్ఛిన్నం చేయండి

పద వెళ్దాం

కొనిస్తానే కోకా కోకా

కోకా కోకా కోకా కోకా కోకా

కట్టిస్తానే కోకా కోకా

కోకా కోకా కో కో కో కో కో కో

సాంగ్ ఆఫత్ సాహిత్యం – తనిష్క్ బాగ్చి | లిగర్ (2022)

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు